KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2019 (03/01/2019)

Ngày 14/12/2018 Ban Quản lý các KCN vừa ban hành Quyết định số 141/QĐ-BQLKCN về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. Theo đó năm 2019 Ban Quản lý các KCN sẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động đối với 54 dự án và pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 17 dự án trong các KCN; điểm nổi bật trong kế hoạch thanh tra năm 2019 là sẽ hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Công tác tư vấn, hỗ trợ đầu tư của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đầu tư làm hài lòng doanh nghiệp (26/12/2018)

Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất,gia công linh kiện điện tử, địa điểm thực hiện thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Bá Thiện, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên. Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Bang Joo Electronics VN đã tin tưởng, lựa chọn Trung tâm là đơn vị tư vấn, hỗ trợ thủ tục hành chính, pháp lý.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM 1 (VPIC1) KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG - DOANH NGHIỆP VÌ CỘNG ĐỒNG (07/12/2018)

Là công ty 100% vốn đầu tư của Đài Loan, Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC 1) – Khu công nghiệp Khai Quang không chỉ tạo việc làm, thu nhập cho hàng nghìn lao động mà còn đóng góp không nhỏ vào sự phát triển KT - XH của tỉnh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Giải phóng mặt bằng KCN Thăng Long III Vĩnh Phúc yếu tố Quyết định thành công là sự đồng thuận của người dân (27/11/2018)

Trong thời gian gần 2 năm (9/2015 đến 7/2017) công tác triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Khu công nghiệp (KCN) Thăng Long III Vĩnh Phúc đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Kết quả này có được bởi sự nỗ lực của các cơ quan và địa phương liên quan, đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân trong vùng Dự án.

: Thực hiện dự án Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Bá Thiện II tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (20/11/2018)

Ngày 01/8/2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số: 1754/QĐ-UBND Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Bình Xuyên thực hiện dự án: Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Bá Thiện II tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (Đợt 1 – Giai đoạn I)

Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau đầu tư đối với các DN đang hoạt động trong KCN trên địa bàn tình (19/11/2018)

Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-BQLKCN ngày 08/10/2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và lao động tại 32 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 06/11/2018 Đoàn kiểm tra của Ban đã tiến hành kiểm tra tại 24/32 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 75%, còn lại 04 doanh nghiệp chưa triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh không tiến hành kiểm tra, và 04 DN có trong Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra số 1673/QĐ-BQLKCN và thống nhất cùng vào kiểm tra một thời điểm nhưng Cục thuế tỉnh và Liên đoàn lao động tỉnh đã kiểm tra nên Đoàn kiểm tra không tiến hành kiểm tra).

Hội nghị Trao đổi, giải đáp các vướng mắc về thuế, kiểm toán (23/10/2018)

Sáng 19/10/2018, tại Văn phòng điều hành KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, Ban Quản lý các KCN đã tổ chức Hội nghị Trao đổi, giải đáp các vướng mắc về thuế, kiểm toán cho các doanh nghiệp trong KCN.

Quy định chức năng, cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (11/10/2018)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thanh tra một số Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (02/10/2018)

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tường Chính Phủ về Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai đến năm 2020. Để tăng cường công tác quản lý và đảm bảo cho việc sử dụng đất tại các khu công nghiệp trên địa bàn hiệu quả, đúng các quy định của Luật đất đai và pháp luật liên quan. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp với Đoàn thanh tra liên ngành, do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 393/QĐ-STNMT ngày 27/7/2018 về thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với một số KCN, cụm CN và Trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh VP.

ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI KCN BÁ THIỆN – NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN VÀ CẦN THIẾT (20/09/2018)

Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp, tính đến hết tháng 8 năm 2018, trên địa bàn huyện bình xuyên có 79.579 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN. Chỉ tính riêng tại KCN Bá Thiện là 9.968 người lao động.
Các tin đã đưa ngày: