Hội nghị khởi động Dự án “Phụ nữ 3 - Tăng cường và phát triển năng lực hành động của lao động nữ nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc”

10/05/2022

Sáng 08 tháng 5 năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Tổ chức Batik int, Gret tại Việt Nam tổ chức Hội nghị khởi động Dự án “Phụ nữ 3 - Tăng cường và phát triển năng lực hành động của lao động nữ nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc”. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Quản lý các KCN, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đoàn thể của tỉnh; đại diện Đảng ủy, chính quyền phường Khai Quang; đại diện tổ chức Gret, Batik int tại Việt Nam; các bác chủ nhà trọ tại TDP Vinh Thịnh Đông – phường Khai Quang và các bạn thành viên Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ tại Vĩnh Phúc.

- Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 425/QĐ-CT ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Dự án “Phụ nữ 3 - Tăng cường và phát triển năng lực hành động của lao động nữ nhằm cải thiện điều kiện sống và làm việc”.

- Mục tiêu của dự án: Góp phần cải thiện điều kiện sống và điều kiện làm việc bằng cách củng cố vai trò lãnh đạo của lao động nữ và sự hợp tác của nhiều bên liên quan tại KCN Khai Quang, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đối tượng hưởng lợi: 30 nữ công nhân nồng cốt là thành viên Ban chủ nhiệm CLB, 255 thàn viên CLB (trong đó 156 nữ), 2.000 công nhân tại các KCN, 60 đại diện của các tổ chức công, tư, tổ chức xã hội.

- Khi dự án được triển khai sẽ góp phần thu hút lao động, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kiên Quyết- QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: