Đoàn viên thanh niên, lực lượng tiên phong trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Ban Quản lý các KCN

25/03/2022

Năm 2021, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-2019 rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, Chi đoàn Ban Quản lý các KCN đã chủ động và tích cực triển khai các hoạt động xung kích trong công tác chuyên môn và tình nguyện vì cộng đồng:

+ Chi đoàn thành lập 01 tổ thanh niên xung kích trong việc thực hiện công tác phòng chống COVID-19 tại cơ quan để thực hiện các nhiệm vụ: hướng dẫn khai báo y tế, thực hiện công tác lấy mẫu test nhanh; tích cực tuyên truyền công tác phòng chống tới cán bộ, công chức của cơ quan;

+ Với vai trò là cơ quan đầu mối trong triển khai công tác phòng chống COVID-19 tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn bùng phát dịch  các đoàn viên chi đoàn đã tích cực, xung kích tham gia vào công tác phòng chống dịch của cơ quan, cụ thể: tham gia hỗ trợ tiêm phòng vắc cho các doanh nghiệp trong KCN (Số người đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 là: 104.426 người (trong đó có 68.794 người đã tiêm mũi 2; Tỷ lệ tiêm vắc xin đạt: 109.426/117.843 = 92,85%.); Kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các DN trong việc triển khai các nhiệm vụ và công tác phòng, chống COVID-19; Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình phòng, chống dịch bệnh trong các nhà máy, phân xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh trong KCN. Hướng đẫn các DN thực hiện thành lập tủ thuốc, phòng cách ly y tế tạm thời, xét nghiệm ngẫu nhiên 3-5% đối với các đối tượng nguy cơ cao, xử lý các trường hợp F0, F1, F2… phát sinh trong DN.

+ Phối hợp với tổ chức công đoàn viên chức cơ quan trao khẩu trang, nước sát khuẩn… cho 10 doanh nghiệp trong KCN, nhằm động viên, khích lệ tinh thần của các DN, giữ vững ổn định sản xuất và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

- Hiện tại, để chủ động phòng chống dịch Covid_19 tại cơ quan, các ĐVTN đã tham gia tập huấn và đủ điều kiện để có thể tự lấy mẫu test nhanh hàng tuần cho 100% cán bộ công chức và duy trì hoạt động phòng y tế cách ly tạm thời và tủ thuốc của Ban.

Kiên Quyết - QLLĐ

 

Các tin đã đưa ngày: