HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN QUÝ II NĂM 2021

04/05/2021

Sáng ngày 28/04/2021, tại Hội trường tầng II, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ số 73, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Quý II năm 2021.

Thành phần tham dự Hội nghị là các đồng chí Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng và Đoàn thể Khối các cơ quan tỉnh; Các đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giao; báo cáo viên ở chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc thông tin 03 chuyên đề:

- Chuyền đề: Biên giới Quốc gia và công tác bảo vệ biên giới Quốc gia. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam sau 75 năm giành độc lập; đặc biệt sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

- Chuyền đề: Một số điểm mới và công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn tỉnh.

- Chuyền đề: Định hướng công tác tuyền truyền thời gian tới.

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, thời gian tới công tác tuyên truyền sẽ chú trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước; phản ánh đậm nét những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp của tỉnh và cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc định hướng thông tin, dư luận xã hội cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng.

 

Các tin đã đưa ngày: