Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các KCN

21/05/2021

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của dịch Covid-19, nhằm nâng cao hơn nữa ý thức về công tác phòng chống dịch bệnh của người lao động trong các KCN về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngoài việc chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và Sở Y tế. Ban Quản lý các KCN cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các KCN, cụ thể: Hàng ngày tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng bằng loa phóng thanh về công tác phòng chống dịch vào giờ cao điểm trong các KCN. Nội dung tuyên truyền: “trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”. Thực hiện treo 01 băng zôn, khẩu hiệu về phòng chống dịch Covid-19.

Hình ảnh gửi về từ các doanh nghiệp trong KCN:

Kiên Quyết - Phòng QLLĐ

Các tin đã đưa ngày: