Ban Quản lý các KCN phối hợp với phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh tổ chức Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 tại Công ty TNHH Haesung Vina

28/12/2020

Nằm trong các nội dung Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Ban Quản lý các KCN, ngày 25/12/2020 tại Công ty TNHH Haesung Vina – KCN Khai Quang, Ban Quản lý các KCN đã phối hợp với phòng An  ninh kinh tế - Công an tỉnh tổ chức Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020. Tham dự buổi tuyên truyền có Tổng giám đốc Công ty TNHH Haesung Vina, đại diện lãnh đạo phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh và phòng Quản lý lao động – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cùng với 250 cán bộ, công nhân viên lao động của Công ty TNHH Haesung Vina.

Nội dung buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục tập trung vào 02 nội dung chính. Một là thông tin tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn xã hội của các KCN trên địa bàn tỉnh do phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh thự hiện. Hai là phổ biến các nội dung liên quan tới Bộ Luật lao động năm 2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (tập trung các các điểm mới có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động) do phòng Quản lý lao động – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc thực hiện.

 Kết quả: trong thời gian 01 buổi chiều các tuyên truyền viên đã truyền tải các thông tin cơ bản và thiết thực nhất cho các cán bộ, công nhân lao động của Công ty, qua đó nâng cao ý thức của người lao động trong việc tôn trọng và chấp hành pháp luật biết cách tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động. Đại diện Công ty TNHH Haesung Vina mong muốn trong thời gian tới có nhiều chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật do Công an tỉnh và Ban quản lý các KCN tổ chức để hiều biết về pháp luật của Công ty và người lao động ngày càng được nâng lên, nhằm chấp hành tốt mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

Kiên Quyết – phòng Quản lý lao động.

 

Các tin đã đưa ngày: