Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016”

28/08/2019

(BQLCKCN)  – UBND tỉnh Vĩnh Phúc mới ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 02/8/2019 về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016”.

Theo đó, cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016” với mục đích tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để hưởng ứng cuộc thi, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc thông báo để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi.  

* Thời gian thi: Dự kiến được tổ chức từ ngày 21-8-2019 đến ngày 21-10-2019.

* Đối tượng dự thi: là cá nhân là công dân Việt Nam đủ 14 tuổi trở lên hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và Bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

 * Nội dung thi: Trả lời 09 câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016”.

Thể lệ, thông tin chi tiết về cuộc thi, nội dung 09 câu hỏi và đề cương hướng dẫn trả lời câu hỏi theo file đính kèm./. 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: