Ban Quản lý các KCN quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

05/02/2018

Ngày 31/01/2018, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, CCVC, người lao động của Ban (Trừ các đồng chí đã học ở Hội nghị do cấp ủy cấp trên tổ chức).
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Giang – Phó Bí thư, Phó trưởng Ban Quản lý các KCN đã chỉ đạo: Các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII đã ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Toàn thể đảng viên, CCVC, người lao động của Ban cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được quán triệt tại Hội nghị hôm nay và hoàn thành tốt bài thu hoạch sau khi học tập.
Tại Hội nghị các đảng viên, CCVC, người lao động của Ban đã được Đ/c Bùi Huy Tùng, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt, quán triệt 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.
Sau đó, Đảng ủy Ban đã trình bầy dự thảo Chương trình hành động Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và quán triệt các nội dung cần triển khai thực hiện Nghị quyết./.
 
Văn phòng đảng uỷ
 
Các tin đã đưa ngày: