Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017 - 2020

27/10/2017

Thực hiện kế hoạch số 42- KH/ĐU ngày 24/7/2017 của Đảng uỷ Ban quản lý cá KCN Vĩnh Phúc về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2017-2020. Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc, từ ngày 09 đến 18 tháng 10 năm 2017 các Chi bộ 1, 2, 3, 4, 5, 6 trực thuộc Đảng bộ Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tiến hành đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2020.       

Tại đại hội các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của các Chi bộ phù hợp với Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, sát đúng với tình hình để Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Qua các buổi  làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn và xây dựng, các Chi bộ đã bầu ra các đồng chí Bí thư, Phó bí thư là những đồng chí, đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra: Nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của các Ban, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng,  xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Kiên Quyết - Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Các tin đã đưa ngày: