Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan – Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với một số doanh nghiệp về công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

03/07/2014

Sáng ngày 01/7/2014, Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã cùng với lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Đảng ủy khối các Doanh nghiệp làm việc với Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Prime Group và Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức.

Ghi chú: Ảnh đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan làm việc với Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức.

Công ty Cổ phần Prime Group thành lập tổ chức đảng năm 2000 với số đảng viên ban đầu là 04 đảng viên, sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, số đảng viên của Đảng bộ Công ty Cổ phần Prime Group hiện nay là 153 đảng viên, sinh hoạt tại 08 Chi bộ trực thuộc. Năm 2013, tập đoàn SCG (Thái Lan) mua lại 85% giá trị cổ phần và trực tiếp quản lý điều hành hoạt động của Công ty. Hoạt động của Tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp tiếp tục duy trì và phát triển tốt.

Tổ chức đảng của Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức được thành lập vào tháng 10/2007 với số đảng viên ban đầu là 9 đảng viên. Hiện nay số đảng viên của Đảng bộ Công ty là 58 đảng viên, đang sinh hoạt tại 06 chi bộ trực thuộc. Trong đó 50% đang viên của Công ty là công nhân lao động trực tiếp và 50% là đội ngũ lãnh đạo quản lý.

Sau khi nghe các doanh nghiệp báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đã đánh giá cao những thành tựu mà các doanh nghiệp đã đạt được và sự đóng góp của Doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp trong thời gian qua.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đã chúc các doanh nghiệp tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa và đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi cho tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể hoạt động. Tổ chức Đảng của doanh nghiệp phải thực hiện và phát huy tốt vai trò lãnh đạo với đảng viên, đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền, thuyết phục giúp lãnh đạo các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động đồng thời thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó tổ chức đảng, đoàn thể phải nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất.

                                                   Phòng QLDN

  

Các tin đã đưa ngày: