Chủ tịch nước gặp mặt các doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

15/10/2012

 Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 100 đại biểu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ đại diện
các doanh nhân tiêu biểu trong cả nước

 

Lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của các doanh nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương và chúc mừng các hiệp hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã vượt lên khó khăn, thách thức to lớn để tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các văn kiện, nghị quyết quan trọng của Đảng đều coi trọng và đánh giá cao vai trò vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân.

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã có bước phát triển nhanh chóng, không ngừng lớn mạnh, góp phần quan trọng thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại, giải quyết việc làm cho người lao động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước khẳng định vai trò của các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân ngày càng được xã hội đề cao. Đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay, bên cạnh nhiều doanh nghiệp bị giải thể, phá sản, ngừng hoạt động, vẫn còn nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn về vốn, đầu ra cho sản xuất kinh doanh, duy trì hoạt động có hiệu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động, tích cực đóng góp cho đất nước.

Chủ tịch nước căn dặn tình hình hội nhập khu vực và thế giới ngày càng sâu rộng đang đặt ra nhiều nhiệm vụ cấp bách cho giới doanh nhân; các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phải chủ động, sáng tạo nắm bắt thị trường, đổi mới công nghệ, mô hình quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu, giữ gìn uy tín trong kinh doanh.

                                                                                                                    Theo TTXVN
Các tin đã đưa ngày: