NHỮNG LẦN BÁC HỒ VỀ THĂM TỈNH VĨNH PHÚC

27/07/2012

Ngày 25-8-1945, trên đường từ Chiến khu Giải phóng Việt Bắc về Thủ đô Hà Nội

1. Ngày 25-8-1945, trên đường từ Chiến khu Giải phóng Việt Bắc về Thủ đô Hà Nội, Bác Hồ về thăm cán bộ, đảng viên huyện Đa Phúc. Bác đã chỉ dẫn nhiều vấn đề quan trọng đối với cán bộ lãnh đạo huyện khi nhân dân đã nắm được chính quyền. (Thời kỳ này Đa Phúc thuộc tỉnh Phúc Yên).

2. Ngày 12-2-1956 (tức ngày mồng 1 Tết năm Bính Thân), Bác Hồ về thăm và chúc Tết nhân dân thôn Yên Định, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên. Đây là nơi có nhiều thành tích trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

3. Ngày 21-1-1958, Bác Hồ về thăm động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Anh chống hạn cứu lúa. (Thời kỷ này huyện Đông Anh thuộc tỉnh Vĩnh Phúc).

4. Ngày 30-3-1958, Bác Hồ về thăm cán bộ và xã viên Hợp tác xã nông nghiệp Lai Sơn, xã Cộng Hoà, huyện Tam Dương (nay là phường Đồng Tâm, thị xã Vĩnh Yên). Hợp tác xã Lai Sơn tuy mới xây dựng nhưng việc quản lý và điều hành sản xuất tốt nên đã phát huy được tác dụng của cách làm ăn tạp thể. Bác đã tặng Huy hiệu cho hai cán bộ địa phương.

5. Ngày 24-12-1958, Bác Hồ về thăm thị xã Phúc Yên, thăm các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, thăm một đơn vị quân đội đóng tại Thành Trắng, thăm lớp tập huấn bồi dưỡng chủ nhiệm và kế toán hợp tác xã nông nghiệp, tại đây Bác đã nói chuyện thân mật với cán bộ, đảng viên.

6. Ngày 25-1-1961, Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Lạc Trung, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường. Đây là hợp tác xã có nhiều thành tích trong phong trào trồng cây, trở thành điển hình tiên tiến của tỉnh và toàn miền Bắc.

7. Ngày 2-3-1963, Bác Hồ về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đã có thành tích xuất sắc chống hạn, bảo đảm thắng lợi vụ sản xuất đông xuân năm 1963.

8. Ngày 16-7-1963, Bác Hồ tới thăm và nói chuyện với Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ tinh Vĩnh Phúc tại thị xã Vĩnh Yên (đây là lần cuối cùng Bác về Vĩnh Phúc).
Các tin đã đưa ngày: