Sôi nổi các hoạt động thể dục thể thao của Công ty TTHH Dongyang Electronic Vietnam (25/02/2019)

Với mục đích chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân viên lao động, tạo sân chơi lành mạnh và phát triển phong trào thể dục thể thao tới cán bộ công nhân viên đang lao động sản xuất tại công ty. Từ ngày 16-17/2/2019 Công đoàn Công ty TTHH Dongyang Electronic Vietnam đã tổ chức ngày hội thể thao công nhân viên lao động năm 2018, tổ chức thi đấu kéo co và giải bóng đá nam nữ cho cán bộ, công nhân viên lao động lần thứ 3.

Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 (28/01/2019)

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và Công văn số 04/CĐCS ngày 05/01/2019 của Công đoàn viên chức tỉnh Về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.

VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG THANH NIÊN CÔNG NHÂN VĨNH PHÚC (16/01/2019)

Ngày 14/01/2019, tại Hội trường đa năng tòa nhà Viettel Vĩnh Phúc đã diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân Vĩnh Phúc. Dự vòng sơ khảo có ông Nguyễn Trường Giang - Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc, bà Cao Thị Thu Hà - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, lãnh đạo Viettel chi nhánh Vĩnh Phúc, đại diện các nhà tài trợ cùng đông đảo các thí sinh và đoàn viên thanh niên tới tham dự và cổ vũ.

GẶP MẶT TRAO ĐỔI, PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH CÁC KCN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH XUYÊN (26/12/2018)

Trên địa bàn huyện Bình Xuyên hiện nay đã có 5 Khu công nghiệp đã đi vào hoạt động gồm: KCN Bình Xuyên; KCN Bình Xuyên II; KCN Bá Thiện; KCN Bá Thiện II và KCN Thăng Long Vĩnh Phúc với nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Để việc quản lý, vận hành các KCN ngày càng được tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN và đảm bảo an ninh trật tự tại các KCN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 82/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ (10/12/2018)

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021;

Quy định về việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (07/12/2018)

Ngày 30/10/2018, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ( có hiệu lực từ ngày 15/12/2018).

Vinh danh các doanh nghiệp vì trẻ em (29/11/2018)

Chiều 28/11, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp có nhiều hoạt động hỗ trợ vì trẻ em và thực hiện ký kết thỏa thuận tài trợ.

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ QUÁN BÁN HÀNG TỰ PHÁT TẠI CỔNG KHU CÔNG NGHIỆP BÁ THIỆN (23/11/2018)

Tình trạng các quán bán hàng tạm tự phát của người dân hình thành tại hành lang giao thông quanh các khu công nghiệp và các vị trí gần cổng khu nghiệp mặc dù thường xuyên được các cơn quan chức năng quan tâm loại bỏ, nhưng vẫn còn tồn tại một cách âm ỉ. Vấn đề này nếu không được giải quyết triệt để sẽ dần hình thành các chợ cóc tạm, gây mất mỹ quan quy hoạch chung tại các Khu công nghiệp, làm ảnh hưởng đến mật độ an toàn giao thông, phát sinh rác thải khó kiểm soát gây ô nhiễm môi trường.

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP NĂM 2018 (21/11/2018)

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Công văn số 627/TTr-NV4 ngày 18/10/2018 của Thanh tra tỉnh về việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự đối với khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. (19/11/2018)

Ngày 31/10/2018 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã phân công cho Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự đối với khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư rực tiếp nước ngoài. Các sở ngành cùng các huyện, thành phố định kỳ trước 15/11 hàng năm phải xây dựng kế hoạch theo sự phân công tại Kế hoạch này. Riêng ban Quản lý các khu công nghiệp được UBND tỉnh phân công thực hiện các nhiệm vụ như sau:
Các tin đã đưa ngày: