Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2017

22/03/2017

(BQLCKCN) -  Quý I/2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 10 dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 09 lượt dự án, chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, sản phẩm phụ trợ cho lĩnh vực điện tử và sản xuất vật liệu xây dựng.

Quý I/2017, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 20 tỷ đồng, bằng 4% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ; cấp mới 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 83,77 triệu USD (trong đó có 27,36 triệu USD cấp mới và 56,41 triệu USD của 09 lượt dự án tăng vốn), tăng 29,7% về vốn đầu tư so cùng kỳ và đạt 33,1% kế hoạch năm.

Quý I/2017, có thêm 06 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ cam kết, nâng tổng số dự án sản xuất kinh doanh tại các KCN lên 173 dự án, chiếm 84,8% tổng số dự án trong KCN.

Trong quý I/2017, thực hiện chuyển đổi từ doanh nghiệp FDI sang doanh nghiệp DDI theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 đối với Công ty TNHH Vina CPK với tổng vốn đầu tư đăng ký 64,52 triệu USD, tương đương 1.083,98 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 205 dự án, gồm 42 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 15.613,97 tỷ đồng và 163 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.523,45 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 79 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 690,55 tỷ đồng và 68 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 781,04 triệu USD; đã có 78 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 89,1%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 67 dự án, gồm 19 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.795,57 tỷ đồng và 48 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 471,56 triệu USD; đã có 57 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 58,2%.

- KCN Bình Xuyên II (GĐI) thu hút được 14 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 164,4 triệu USD; đã có 13 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 95,1%.

- KCN Bá Thiện (GĐI) thu hút được 19 dự án, gồm 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 177,78 tỷ đồng và 17 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 796,3 triệu USD; đã có 10 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 15 dự án, gồm 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.083,99 tỷ đồng và 14 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 239,05 triệu USD; đã có 12 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 25,4%.

Các KCN Tam Dương II, Phúc Yên, Chấn Hưng, Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 439 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, lũy kế đến hết tháng 3/2017 đạt 6.368,31 tỷ đồng, chiếm 40,8 % vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 63,03 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 3/2017 lên 1.412,8 triệu USD, đạt tỷ lệ 56% vốn đăng ký.

Trong quý II/2017, Ban tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, dự kiến thu hút thêm 5 dự án FDI và 02 dự án DDI mới với vốn đăng ký đạt 40-50 triệu USD và 150-200 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án thứ cấp, tiếp tục xây hạ tầng hoàn thiện các KCN, dự kiến có thêm khoảng 7 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 70 triệu USD và của các dự án DDI đạt 400 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: