Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các Khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

09/03/2017

Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các Khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc xin đăng tải toàn văn Dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các Khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách để để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Thông tin góp ý xin gửi vào email: luongnth2@vinhphuc.gov.vn hoặc Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc, trước ngày 24/3/2017. Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

* Kèm theo dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các Khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Các tin đã đưa ngày: