Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

24/01/2017

(BQLCKCN) -  Năm 2016, thu hút đầu tư vào các KCN tiếp tục có những chuyển biến tích cực, số dự án và vốn đầu tư FDI vào các KCN tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 26 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 316,77 triệu USD và 872,9 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 872,9 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm 2016; cấp mới 22 dự án và  điều chỉnh tăng vốn cho 23 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 316,77 triệu USD, tăng 8% về vốn đầu tư so cùng kỳ và đạt 126,7% kế hoạch năm.

Với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh “lấy công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh”. Các dự án thu hút trong năm 2016 chủ yếu là các dự án thuộc nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, với 16/26 dự án sản xuất điện tử linh kiện điện tử, còn lại là các dự án sản xuất dệt may, vật liệu xây dựng và lĩnh vực công nghiệp khác, đầu tư vào các KCN Khai Quang, Bình Xuyên II, Bá Thiện II; các dự án FDI năm 2016 chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore.

Năm 2016, có thêm 20 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ cam kết, nâng tổng số dự án sản xuất kinh doanh tại các KCN lên 168 dự án, chiếm 84% tổng số dự án trong KCN.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 199 dự án, gồm 40 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 14.509,98 tỷ đồng và 159 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.536,42 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 81 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 690,55 tỷ đồng và 70 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 757,26 triệu USD; đã có 78 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 89,1%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 64 dự án, gồm 18 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.775,57 tỷ đồng và 46 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 463,58 triệu USD; đã có 57 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 58,2%.

- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 12 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 137,4 triệu USD; đã có 9 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 86,8%.

- KCN Bá Thiện (giai đoạn 1) thu hút được 16 dự án, gồm 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 177,78 tỷ đồng và 14 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 810 triệu USD; đã có 10 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 32,9%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 16 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 298,07 triệu USD; đã có 11 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 25,4%.

- Các KCN còn lại: Tam Dương II và Phúc Yên đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, thu hút được ít dự án, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt dưới 20%; Chấn Hưng, Sơn Lôi và Thăng Long Vĩnh Phúc đang trong thời gian thực hiện các thủ tục để tiến hành xây dựng cơ bản, chưa thu hút được dự án nào.

Năm 2016, tốc độ giải ngân, hoàn thành xây dựng cơ bản được đẩy mạnh, vốn giải ngân tập trung chủ yếu vào các dự án lĩnh vực điện tử và hỗ trợ điện tử, các dự án cấp mới và tăng vốn đầu tư mở rộng SXKD. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 1.912,97 tỷ đồng, tăng 59,4% so với cùng kỳ, lũy kế đến hết năm 2016 đạt 5.712,8 tỷ đồng, chiếm 39,4 % vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 283,3 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết năm 2016 lên 11.374,8 triệu USD, đạt tỷ lệ 54,2% vốn đăng ký.

Dự kiến kế hoạch năm 2017, Ban sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các KCN. Dự kiến thu hút thêm 20-22 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt 250-270 triệu USD; thu hút thêm 5-6 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 1.600 tỷ đồng. Làm tốt công tác phát triển hạ tầng các KCN và quản lý các dự án sau cấp phép, đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 21-23 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt 280 triệu USD, của các dự án DDI đạt 1.500 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: