Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2022

15/03/2022

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quý I/2022: Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, Các doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản suất kinh doanh bình thường, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 357 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), gồm 306 dự án FDI và 51 dự án DDI. Quý I/2022, tình hình Dịch Covid-19 cùng với biến chủng mới vẫn diễn ra phức tạp làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng không nhỏ.Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự nỗ lực trong phòng, chống dịch của chính quyền tỉnh, cùng sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ của các doanh nghiệp với ý thức chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch trong sản xuất kinh doanh. Khó khăn nhất là thời điểm sau tết Nhâm Dần 2022, dịch Covid-19 đã xâm nhập vào khu công nghiệp dẫn đến một số doanh nghiệp thiếu hụt nguồn lao động do số lượng người lao động là F1, F0 phải cách ly lớn; việc thiếu hụt nguồn lao động đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phải thay đổi các phương án sản xuất, áp dụng biện pháp cắt ghép dây chuyền sản xuất, những người an toàn thì chuyển qua bổ sung hỗ trợ dây chuyền thiếu, tổ chức làm thêm giờ, tăng ca,... để bảo đảm các hợp đồng đã ký với khách hàng, nên về cơ bản, quý I/2022 các doanh nghiệp vẫn duy trì sản xuất bình thường, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ

- Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 1.894,58 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 1.458,46 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước đạt 1.138,71 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021.

- Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 3.592,7 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 90,44 tỷ đồng, đạt 1.350 % so với cùng kỳ; nộp Ngân sách nhà nước đạt 119,27 tỷ đồng, đạt 213% so với cùng kỳ năm 2021 (Quý I/2022 tăng cao do kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Á Mỹ - KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa).

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 121,8 nghìn người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc có gần 80,7 nghìn người, chiếm 66% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

- Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu đạt 139,1 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 111,18 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 157,86 tỷ đồng, tăng  9% so với cùng kỳ năm 2021.

- Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu đạt 119,09 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 50,13 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 217,54 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

- Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử: Doanh thu đạt 1.349,07 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 1.171,17 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 536,16 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021.

- Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu đạt 54,76 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 49,9 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 30,17 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

- Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN thuộc Tập đoàn Prime Group: Doanh thu đạt 17,69 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 1,68 triệu USD, bằng 95% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 61,96 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ.

Dự kiến quý II/2022, có thêm 5-6 dự án đi vào hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN tăng trưởng 5-7% so với quý I. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, dự kiến trong quý II/2022 các doanh nghiệp KCN sẽ tuyển mới khoảng 3.500 lao động trong và ngoài tỉnh./.

 

                                                                      Thuỳ Dương Văn phòng ban

 

Các tin đã đưa ngày: