Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

27/12/2021

(BQLCKCN) – Năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  Vĩnh Phúc đã kịp thời chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả, chương trình hành động cụ thể nhằm ứng phó nhanh, linh hoạt với diễn biến của dịch Covid-19 trong từng giai đoạn; các doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền tỉnh, chủ động ứng phó, khắc phục khó khăn nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục ổn định, tăng trưởng so với cùng kỳ, có chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

 Tính đến ngày 15/12/2021, tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 348 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm 84% tổng số dự án đầu tư, gồm 297 dự án FDI và 51 dự án DDI. Năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  Vĩnh Phúc đã kịp thời chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả, chương trình hành động cụ thể nhằm ứng phó nhanh, linh hoạt với diễn biến của dịch Covid-19 trong từng giai đoạn; các doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền tỉnh, chủ động ứng phó, khắc phục khó khăn nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục ổn định, tăng trưởng so với cùng kỳ, có chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Các dự án FDI năm 2021 dự kiến doanh thu: 7.217,46 triệu USD, bằng 106% so với năm 2020; đạt 115% kế hoạch năm; Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 5.556,05 triệu USD, bằng 108% so với năm 2020, đạt 111% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước: 4.337,96 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2020, đạt 148 % kế hoạch năm 2021.

Các doanh nghiệp DDI năm 2019 dự kiến doanh thu: 14.221,8 tỷ đồng, bằng 136% so với năm 2020, đạt 134% kế hoạch năm; Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 448,21 tỷ đồng, bằng 1.008% so với năm 2020, đạt 484% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước: 476,7 tỷ đồng, bằng 196% so với năm 2020, đạt 140 % kế hoạch năm 2021.

Trong năm 2021, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 17,8 nghìn lao động. Lũy kế đến ngày 15/12/2021, trong các KCN có 111.451 lao động đang làm việc, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc có 80.035 người, chiếm khoảng 72% tổng số lao động làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu:

- Công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Doanh thu: 529,9 triệu USD, bằng 109% so với năm 2020; Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 423,54 triệu USD, bằng 119% so với năm 2020; Nộp ngân sách Nhà nước: 616,77 tỷ đồng, bằng 106% so với năm 2020. Thu hút và giải quyết việc làm cho 1.937 lao động trong và ngoài tỉnh.

- Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (phụ tùng) ô tô, xe máy: Doanh thu:  453,68 triệu USD, bằng 110% so với năm 2020; Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 190,98 triệu USD, bằng 108% so với năm 2020; Nộp ngân sách Nhà nước: 828,71 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2020. Thu hút và giải quyết việc làm cho 8.478 lao động trong và ngoài tỉnh.

- Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ điện, điện tử, gia công linh kiện điện tử: Doanh thu: 5.139,32 triệu USD, bằng 103% so với năm 2020; Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 4.461,59 triệu USD, bằng 104% so với năm 2020; Nộp ngân sách Nhà nước: 2.027,13 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2020. Thu hút và giải quyết việc làm cho 66.850 lao động trong và ngoài tỉnh.

- Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu: 208,62 triệu USD, bằng 129% so với năm 2020; Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 190,08 triệu USD, bằng 131% so với năm 2020; Nộp ngân sách Nhà nước: 114,94 tỷ đồng, bằng 106% so với năm 2020. Thu hút và giải quyết việc làm cho 16.546 lao động trong và ngoài tỉnh.

- Lĩnh vực công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp trong KCN thuộc Tập đoàn Prime Group: 67,39 triệu USD, bằng 107% so với năm 2020; Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 6,41 triệu USD, bằng 95% so với năm 2020; Nộp ngân sách Nhà nước: 236,04 tỷ đồng, bằng 102% so với năm 2020. Thu hút và giải quyết việc làm cho 948 lao động trong và ngoài tỉnh.

Dự kiến năm 2021 các chỉ tiêu kinh tế về doanh thu, xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách của các dự án trong KCN đều có sự tăng trưởng nhẹ so với năm 2021. Thu hút và tạo việc làm mới cho khoảng 5.000-6.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: