Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 8/2020

26/08/2020

(BQLKCN)- Tháng 8/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 02 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 07 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 82,27 triệu USD và 100 tỷ đồng.

Tháng 8/2020, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 02 dự án, trong đó: 01 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 500 nghìn USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 100 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 07 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 82,27 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 8/2020 là 82,77 triệu USD và 100 tỷ đồng.

8 tháng đầu năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 15 dự án FDI mới và 32 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt221,61triệu USD (trong đó: vốn cấp mới là 40,74 triệu USD; vốn tăng thêm là 180,86triệu USD),bằng 42% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, đạt 67% kế hoạch năm; thu hút 02 dự án DDI mới và 02 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là 414,66 tỷ đồng (trong đó: vốn cấp mới là 393 tỷ đồng; vốn tăng thêm là 21,66 tỷ đồng), bằng 16% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, đạt 50% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 369 dự án, gồm 63 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.977,15 tỷ đồng và 306dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.270,35 triệu USD. Trong đó,có314 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 85,1% tổng số dự án; 21 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 29dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,3% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 8/2020 của các dự án đạt30,81 triệu USD và 10 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2020, Ban đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, Ban thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất và ứng tiền từ Quỹ phát triển đất để tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN Tam Dương II – khu B; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020.

Dự kiến trong tháng9/2020,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 02-03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15-20 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 180 tỷ đồng; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD.Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các KCN chưa có chủ đầu tư./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: