Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 5/2020

22/05/2020

 (BQLKCN)- Tháng 5/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 09 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 16,42 triệu USD và 13,16 tỷ đồng.

Tháng 5/2020, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự ánFDI với tổng vốn đầu tư 300 nghìn USD; thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 09 lượt dự án, trong đó có 08 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tưtăng thêm 16,12 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 13,16 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong tháng 5/2020 là 16,42 triệu USD và 13,16 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm 2020, các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 09 dự án FDI mới và 17 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 88,2triệu USD, trong đó: vốn cấp mới là 24,95 triệu USD và vốn tăng thêm là 63,24triệu USD,bằng 25% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 27% kế hoạch năm; 02 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký394,43 tỷ đồng, trong đó: vốn cấp mới là 381,3 tỷ đồng và vốn tăng thêm là 13,16 tỷ đồng, tăng 23% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 48% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 364 dự án, gồm 63 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.956,92 tỷ đồng và 301 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.157,19 triệu USD. Trong đó,có307 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 84,3% tổng số dự án; 24 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 28 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,4% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 5/2020 của các dự án đạt31,32 triệu USD và 12 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2020, Ban đã đề xuất UBND tỉnh về việc cho phép Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư KCN Sông Lô 2; giám sát tiến độ thực hiện dự án KCN Bá Thiện – phân khu I và dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I - KV 2; đề nghị Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đăng ký nhu cầu sử dụng điện giai đoạn 2021-2025 đối với các doanh nghiệp trong KCN.

Dự kiến trong tháng6/2020,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 02-03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15-20 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 30 tỷ đồng; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD.Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các KCN chưa có chủ đầu tư./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: