Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2020

24/04/2020

 (BQLKCN)- Tháng 4/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 24,79 triệu USD.

Tháng 4/2020, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự ánFDI với tổng vốn đầu tư 17,02triệu USD; thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 7,77 triệu USD. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 4/2020 đạt 24,79 triệu USD.

4 tháng đầu năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 08 dự án FDI mới và 09 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt71,78triệu USD, trong đó: vốn cấp mới đạt 24,66 triệu USD và vốn tăng thêm đạt 47,12triệu USD, bằng 24% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, đạt 22% kế hoạch năm; 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư là 381,27 tỷ đồng tăng 19% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, đạt 46% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 363 dự án, gồm 63 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.943,76 tỷ đồng và 300 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.140,78 triệu USD. Trong đó,có306 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 84,3% tổng số dự án; 24 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 28 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,4% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 4/2020 của các dự án đạt29,83 triệu USD và 05 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2020, Ban đã báo cáo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo để thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KCN Khai Quang; triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện – phân khu I;  bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN Chấn Hưng và KCN Tam Dương II – khu B.

Dự kiến trong tháng5/2020,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 01-02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 15-20 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 110 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD.Tiếp tục thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các KCN chưa có chủ đầu tư;  giải quyết các vấn đề có liên quan tới chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (giai đoạn 1); triển khai công việc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng KCN Chấn Hưng và KCN Tam Dương II-Khu B; hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư KCN Nam Bình Xuyên./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

 

Các tin đã đưa ngày: