Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 02/2020

27/02/2020

 (BQLKCN)- Tháng 02/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 9,6 triệu USD.

Tháng 02/2020, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự ánFDI với tổng vốn đầu tư 0,5triệu USD; thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 9,1 triệu USD. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 02/2019 đạt 9,6 triệu USD.

02 tháng đầu năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được02 dự án FDI mới và04 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt21,4 triệu USD, trong đó: vốn cấp mới đạt 0,8triệu USD và vốn tăng thêm đạt 20,6triệu USD.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 355 dự án, gồm 61 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.562,49 tỷ đồng và 294 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4.090,39 triệu USD. Trong đó,có283 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 79,7% tổng số dự án; 28 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 39 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,4% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 02/2020 của các dự án đạt30,55 triệu USD và 12 tỷ đồng.

Trong tháng 02/2020, Ban đã trình và đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự ánđầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2.

Dự kiến trong tháng3/2020,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 02-03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 20-30 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 50 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD.Tiếp tục thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các KCN chưa có chủ đầu tư;  giải quyết các vấn đề có liên quan tới chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (giai đoạn 1); triển khai công việc liên quan đến dự án đầu tư KCN Tam Dương I – khu vực 2; tổng hợp ý kiến của các Bộ, Sở, ngành, địa phương liên quan về chủ trương đầu tư KCN Sông Lô1./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: