Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 12/2019

25/12/2019

(BQLKCN)- Tháng 12/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 06 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 114,44 triệu USD và 110 tỷ đồng.

Tháng 12/2019, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án, trong đó: 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 17,06 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 30 tỷ đồng.Điều chỉnh tăng vốn cho 06 lượt dự án, trong đó: 05 dự án FDI với tổng vốn đầu tưtăng thêm 97,38 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 80 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm trong tháng 12/2019 là 114,44 triệu USD và 110 tỷ đồng.

Tính đến ngày 20/12/2019, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 352 dự án, gồm 61 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.562,49 tỷ đồng và 291 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.988,99 triệu USD. Trong đó,có273 dự án đang hoạt động SXKD (chiếm 78% tổng số dự án); 31 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 43 dự án mới cấp GCNĐKĐT; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 12/2019 của các dự án đạt31,65 triệu USD và 18 tỷ đồng.

Trong tháng, Ban đã trình UBND tỉnh và dự thảo văn bản UBND tỉnh đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa - Liễn Sơn – Liên Hòa (giai đoạn 1) của Công ty Cổ phần Đầu tư Amane; hướng dẫn Công ty TNHH Vina-CPK lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Lập Thạch I, II theo quy định; làm việc với Tập đoàn Compal và Công ty Cổ phần phát triển và Kinh doanh Nhà về kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện – phân khu I và tình hình thu hút đầu tư vào KCN này; làm việc với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh Vĩnh Phúc thống nhất, dự thảo thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Sơn Lôi.

Tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: Phối hợp với các sở: Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và UBND huyện Vĩnh Tường rà soát các vấn đề còn vướng mắc của KCN Chấn Hưng và khu đất dịch vụ tại xã Chấn Hưng, báo cáo UBND tỉnh đề xuất hỗ trợ GPMB khu đất dịch vụ tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường; làm việc với các sở: Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, UBND huyện Tam Dương, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo và Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà để làm rõ ý kiến tham gia của các Bộ, ngành và cơ quan liên quan về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I - KV2 tại huyện Tam Dương, thảo luận và giúp nhà đầu tư giải trình rõ ý kiến tham gia của các cơ quan về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I - KV2./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: