Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 8/2019

20/08/2019

 (BQLKCN)- Tháng 8/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 50,51 triệu USD và 16,42 tỷ đồng.

Tháng 8/2019, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 7,2triệu USD. Thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 04 dự án, trong đó: 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 43,31 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 16,42 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 8/2019 đạt 50,51 triệu USD và 16,42 tỷ đồng.

08 tháng đầu năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được46 dự án FDI mới và 32 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt530,63triệu USD (cấp mới: 242,52triệu USD, tăng vốn: 288,1triệu USD), gấp 2,2 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 190% kế hoạch năm; 08 dự án DDI mới và 05 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 2.662,78tỷ đồng (cấp mới: 2.585,8 tỷ đồng, tăng vốn: 76,98 tỷ đồng), tăng gấp 9 lầnvề vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 190% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 336 dự án, gồm 60 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.452,67 tỷ đồng và 276 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.683,51 triệu USD. Trong đó,có247 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 73,5% tổng số dự án; 31 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 53 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,5% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 8/2019 của các dự án đạt28,16 triệu USD và 13 tỷ đồng.

Trong tháng, Ban thực hiện báo cáo và đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng dầu vào lĩnh vực thu hút đầu tư tại KCN Bình Xuyên, trong đó giới hạn ngành nghề kinh doanh xăng dầu với các mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; Báo cáo UBND tỉnh về Dự án Nhà máy sản xuất ống nhựa của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Nhật Minh trong phạm vi quy hoạch KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa.

Tham gia ý kiến với Sở Xây dựng về các nội dung: Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ KCN Khai Quang (lần 6); đồ án điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 KCN Bá Thiện; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc trong đó: đề xuất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch KCN Phúc Yên sang địa điểm khác và bổ sung quy hoạch KCN Tam Dương I – khu 4 vào vị trí tiếp giáp phía tây bắc đường quốc lộ 2C, liền kề phía bắc phạm vi quy hoạch CCN Hoàng Đan (thuộc phân khu A2 đô thị Vĩnh Phúc) trong đồ án quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến trong tháng9/2019,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT mới cho 03-05 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho khoảng 04 lượt dự án FDIvới tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 30 triệu USD; cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 80 tỷ đồng.Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; Tiếp tục thực hiện công tác thu hút đầu tư vào các KCN: Lập Thạch I, Lập Thạch II; Tam Dương I – khu vực II; Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

 

Các tin đã đưa ngày: