Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2019

26/07/2019

(BQLKCN)- Tháng 7/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 07 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 08 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 93,75 triệu USD và 2.320 tỷ đồng.

Tháng 7/2019, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 07 dự án, trong đó: 06 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký11,13triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký2.300 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 08 dự án, trong đó: 07 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 82,62 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 20 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 7/2019 đạt 93,75 triệu USD và 2.320 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 40 dự án FDI mới và 29 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt480,11 triệu USD (cấp mới: 235,32triệu USD, tăng vốn: 244,79triệu USD), gấp 2,3 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 171% kế hoạch năm; 08 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký 2.646,36tỷ đồng (cấp mới: 2.585,8 tỷ đồng, tăng vốn: 60,56 tỷ đồng), gấp 8,9 lầnvề vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 189% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 330 dự án, gồm 60 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.436,25 tỷ đồng và 270 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.632,99 triệu USD. Trong đó,có246 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 74,5% tổng số dự án; 28 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 51 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,5% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 7/2019 của các dự án đạt25 triệu USD và 529,34 tỷ đồng.

Trong tháng 7/2019,Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT cho Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Bá Thiện  - phân khu I do Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà (HDTC) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.300 tỷ đồng sau khi chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục trúng đấu giá.

Tiếp tục tăng cường công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: Làm việc với Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH Vina – CPK (chủ đầu tư hạ tầng KCN Bá Thiện II) để giải quyết kiến nghị của các nhà đầu tư thứ cấp về việc ưu đãi đầu tư đã cấp cho các dự án trong KCN Bá Thiện II; Tham gia ý kiến với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra đề nghị khai thác, vận chuyển đất dư thừa ra khỏi dự án của Công ty TNHH Vitto – VP tại KCN Tam Dương II - khu A; Xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký Kế hoạch BVMT của Công ty TNHH Final Vina theo đề nghị của Công ty; Tạo điều kiện cho Công ty TNHH Dongyang Electronics Việt Nam - KCN Bá Thiện đấu nối điện chiếu sáng phục vụ việc bảo quản tài sản và thực hiện các công việc khắc phục sau vụ cháy.

Dự kiến trong tháng8/2019,Ban sẽ cấp GCNĐKĐT mới cho 4-5 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 5-6 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng thêm khoảng 30 triệu USD và 80 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD.Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện các việc liên quan đến công tác thu hút đầu tư, xây dựng các KCN Lập Thạch I, Lập Thạch II,Tam Dương I – khu vực II và Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: