Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2019

21/06/2019

(BQLCKCN) - 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 41dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 25 dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm386,35 triệu USD và326,36 tỷ đồng.

 

6 tháng đầu năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 34 dự án FDI mới và 22 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 386,35 triệu USD (cấp mới: 224,18 triệu USD, tăng vốn: 162,17 triệu USD), tăng 2,6 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 138% kế hoạch năm 2019; 07 dự án DDI mới và 03 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 326,36 tỷ đồng (cấp mới: 285,8 tỷ đồng, tăng vốn: 40,56 tỷ đồng), tăng 51% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 65% kế hoạch năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 02 dự án đầu tư trực tiếp từ đối tác đầu tư mới: 01 dự án Hoa Kỳ với tổng vốn đăng ký 10 triệu USD và 01 dự án Thụy Điển với tổng vốn đăng ký 25 triệu USD. Các dự án còn lại chủ yếu vẫn đến từ các đối tác truyền thống: Trung Quốc (13/34 dự án); Hàn Quốc (12/34 dự án) và Nhật Bản (05/34 dự án).

Trong số 41dự án mới cấp GCNĐKĐT, có40 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp (chiếm 97,6%) và 01 dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ (chiếm 2,4%), phù hợp với định hướng thu hút đầu tư và phát triển ngành công nghiệp - dịch vụ của tỉnh. Trong số 40 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp thu hút 6 tháng đầu năm 2019, có 17/41 dự án sản xuất điện tử, linh kiện điện tử; 3/41 dự án sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy; 2/41 dự án sản xuất vật liệu xây dựng và 18/41 dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 325 dự án, gồm61 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.806,65tỷ đồng và 264 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.539,24 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 85 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 714,99 tỷ đồng và 74 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 962,61 triệu USD; đã có 83 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 98%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 105 dự án, gồm 37 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.656,13 tỷ đồng và 68 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 542,02 triệu USD; đã có 75 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 46 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 278,31 triệu USD; đã có 39 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 98,3%.

- KCN Bá Thiện (Khu 54,02ha) thu hút được 27 dự án, gồm 04 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 262,01 tỷ đồng và 23 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 877,42 triệu USD; đã có 18 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 47 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.299,12 tỷ đồng và 44 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 619,86 triệu USD; đã có 23 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 63%.

- KCN Thăng Long Vĩnh Phúc thu hút được 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 259,02 triệu USD; đã có 02 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh,tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 14%.

Các KCN Tam Dương II, Chấn Hưng và Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 105,6 tỷ đồng, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 6/2019đạt 7.424,36 tỷ đồng, đạt50,1 % vốn đầu tư đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 151,2 triệu USD, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 6/2019 lên 2.099,56 triệu USD, đạt tỷ lệ 59,3% vốn đầu tư đăng ký.

6 tháng cuối năm 2019, Ban tiếp tụcđẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thực hiện thu hút đầu tư theo quy hoạch, có chọn lọc gắn với phát triển bền vững từ các thị trường truyền thống:Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, hướng tới các thị trường tiềm năng Mỹ, EUvà các nước là thành viên tham gia các FTA mới, TPP, AEC... Dự kiếnvượt kế hoạch thu hút đầu tư năm 2019, thu hút thêm 10-15dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt khoảng 150-180 triệu USD; thu hút thêm 04 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 100-200 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 15 dự ánđi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 150 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 30 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: