Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 5/2019

24/05/2019

 (BQLKCN) - Tháng 5/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 45,73 triệu USD.

Tháng 5/2019, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 42,28 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 05 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 3,45 triệu USD. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 5/2019 đạt 45,73 triệu USD.

54 tháng đầu năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 31 dự án FDI mới và 21 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 349,45 triệu USD (cấp mới: 188,18 triệu USD, tăng vốn: 161,27 triệu USD), gấp 2,5 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 125% kế hoạch năm; 07 dự án DDI mới và 02 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 320 tỷ đồng (cấp mới: 285,8 tỷ đồng, tăng vốn: 34,2 tỷ đồng), tăng 63% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 23% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 324 dự án, gồm 61 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.800,29 tỷ đồng và 263 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.502,97 triệu USD. Trong đó, có 243 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 75% tổng số dự án; 24 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 52 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,5% tổng số dự án).

Trong tháng, Ban đã Báo cáo UBND tỉnh về việc nghiên cứu, đề xuất Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I – Khu vực II của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (giai đoạn 1) của Công ty Cổ phần Đầu tư Amane.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động: Hỗ trợ tuyển dụng lao động cho Công ty TNHH Arcadyan Technology (Việt Nam); Thực hiện điều chỉnh giãn tiến độ (góp vốn; tiến độ thực hiện dự án) cho Dự án Công ty Daeduck tại KCN Bá Thiện II.

Dự kiến trong tháng 6/2019, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 2-3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 30 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 50 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc tại KCN Chấn Hưng, Tam Dương II - Khu B; mời gọi các nhà đầu tư mới vào các KCN: Lập Thạch I, Lập Thạch II, Tam Dương I - Khu vực II và Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

 

Các tin đã đưa ngày: