Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2019

24/04/2019

 (BQLKCN) - Tháng 4/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 10 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 06 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 79,89 triệu USD và 20,06 tỷ đồng.

Tháng 4/2019, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 10 dự án, trong đó: 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 59,2 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 10,3 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 06 dự án, trong đó: 05 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 20,69 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 9,76 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 4/2019 đạt 79,89 triệu USD và 20,06 tỷ đồng.

04 tháng đầu năm 2019, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 26 dự án FDI mới và 16 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 303,72 triệu USD (cấp mới: 145,9 triệu USD, tăng vốn: 157,82 triệu USD), gấp 3,6 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 108% kế hoạch năm; 07 dự án DDI mới và 02 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 320 tỷ đồng (cấp mới: 285,8 tỷ đồng, tăng vốn: 34,2 tỷ đồng), tăng 75% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2018, đạt 23% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 320 dự án, gồm 61 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.800,29 tỷ đồng và 259 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.458,32 triệu USD. Trong đó, có 237 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 74,1% tổng số dự án; 26 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 52 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,6% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 4/2019  của các dự án đạt 25,8 triệu USD và 12 tỷ đồng.

Trong tháng, Ban đã tham mưu UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Hạ tầng Sông Hồng Thủ Đô tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I - KV3; cho phép thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở công nhân, KCN Bá Thiện;  cho chủ trương việc Công ty TNHH Vina-CPK nghiên cứu đầu tư xây dựng KCN Lập Thạch I và Lập Thạch II.

Dự kiến trong tháng 5/2019, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 03 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 30 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư đăng ký khoảng 50 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; Tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc tại KCN Chấn Hưng; mời gọi các nhà đầu tư mới vào các KCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng; Thực hiện các công việc liên quan đến KCN Bá Thiện và Nhà đầu tư trúng đấu giá./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: