Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2019

02/04/2019

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quý I/2019 tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ, giải quyết thêm việc làm cho trên 2,63 nghìn lao động trong và ngoài tỉnh.

 Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 237 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), gồm 199 dự án FDI và 38 dự án DDI. Quý I/2019, tình hình SXKD của các doanh nghiệp ổn định và tăng trưởng, chỉ số doanh thu, giá trị kim ngạch xuất khẩu đều tăng, giải quyết việc làm cho trên 2,63 nghìn lao động trong và ngoài tỉnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI: Doanh thu quý I ước đạt 1.075,86 triệu USD, tăng 7%; Giá trị xuất khẩu đạt 865,7 triệu USD, tăng 6%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 528,99 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018.

- Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp DDI: Doanh thu quý I ước đạt 2.910,68 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 14,72 tỷ đồng, tăng 9%; Nộp Ngân sách đạt 254,34 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2018.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 84,4 nghìn người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc có trên 65,37 nghìn người, chiếm 77,4% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

- Lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Sản lượng xe buýt sản xuất, lắp ráp của Công ty TNHH xe buýt Deawoo VN  đạt 70 xe, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2018; Sản lượng xe máy sản xuất, lắp ráp của Công ty TNHH  Piaggio Việt Nam đạt khoảng: 34.068 chiếc, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 68,62 triệu USD, bằng 99% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 49,98 triệu USD, bằng 99% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 35,97 tỷ đồng, bằng 57% so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay, thu hút và  giải quyết việc làm cho 1.078 người.

- Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 73,99 triệu USD, tăng 2% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu 19,49 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 192,87 tỷ đồng, đạt xấp xỉ so với cùng kỳ. Đến nay, thu hút và giải quyết việc làm cho 7.773 người, tăng 135 người so với thời điểm 31/12/2018.

- Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử: Doanh thu ước đạt 733,13 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 724,1 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 187,6 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2018. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 49.306 người, chiếm 61,2% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI trong KCN, tăng 2.147 người so với thời điểm 31/12/2018.

- Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu ước đạt 26,70 triệu USD, bằng 93% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 47,67 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 17,43 tỷ đồng, bằng 90% so với cùng kỳ. Đến nay thu hút và giải quyết việc làm cho 15.331 người, tăng 54 lao động so với thời điểm 31/12/2018.

Dự kiến quý II/2019, có thêm 10-12 dự án đi vào hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN tăng trưởng so với quý I. Với các dự án DDI, dự kiến doanh thu tăng 17%; Giá trị xuất khẩu tăng 20% so với quý I. Đối với các dự án FDI, dự kiến doanh thu tăng 5%; Giá trị xuất khẩu tăng 7%; Nộp ngân sách Nhà nước tăng 5% so với quý I. Tiếp tục  thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, dự kiến trong quý II các doanh nghiệp KCN sẽ tuyển mới khoảng 2.000 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: