Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

26/12/2018

(BQLCKCN) -  Năm 2018, thu hút đầu tư vào các KCN tiếp tục có những chuyển biến tích cực, số dự án và vốn đầu tư FDI cấp mới vào các KCN tăng so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 59 dự án mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 388,64 triệu USD và 684,21 tỷ đồng.

Trong năm 2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp mới 11 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 684,21 tỷ đồng , tăng 21% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017; cấp mới 48 dự án và  điều chỉnh tăng vốn cho 30 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 388,64 triệu USD, bằng 89% về vốn đầu tư so cùng kỳ năm 2017 và đạt 144% kế hoạch năm.

Với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh “lấy công nghiệp hỗ trợ là khâu đột phá để phát triển các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh”. Các dự án thu hút trong năm 2018 chủ yếu là các dự án thuộc nhóm ngành công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, với 31/59 dự án sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, 08/59 dự án sản xuất phụ tùng ô tô và xe máy, còn lại là các dự án sản xuất hàng dệt may, vật liệu xây dựng và lĩnh vực công nghiệp khác, đầu tư vào các KCN: Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện II; Thăng Long; Bá Thiện và  Khai Quang. Các dự án FDI năm 2018 chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, còn lại là các dự án đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia và Hoa Kỳ.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 290 dự án, gồm 54 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 14.480,27 tỷ đồng và 236 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.205,3 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 83 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 690,55 tỷ đồng và 72 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 876,64 triệu USD; đã có 78 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 90%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 97 dự án, gồm 31 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.474,19 tỷ đồng và 66 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 518,93 triệu USD; đã có 73 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 68,7%.

- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 39 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 256,53 triệu USD; đã có 31 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 96,7%.

- KCN Bá Thiện thu hút được 25 dự án, gồm 04 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 262,01 tỷ đồng và 21 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 863,66 triệu USD; đã có 18 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy đạt 35%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 33 dự án, gồm 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.179,12 tỷ đồng và 31 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 487,76 triệu USD; đã có 21 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 41,8%.

- KCN Thăng Long thu hút được 07 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 201,79 triệu USD; đã có 01 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 10,9%.

- KCN Tam Dương II – Khu A thu hút được 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 5.537,2 tỷ đồng; đã có 01 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 50%.

- Các KCN còn lại: Tam Dương II- Khu B, Chấn Hưng và Sơn Lôi đang trong thời kỳ BT GPMB, thực hiện các thủ tục để tiến hành xây dựng cơ bản, chưa thu hút được dự án nào.

Năm 2018, tốc độ giải ngân, hoàn thành xây dựng cơ bản được đẩy mạnh, vốn giải ngân tập trung chủ yếu vào các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN; các dự án lĩnh vực điện tử và hỗ trợ điện tử, các dự án cấp mới và tăng vốn đầu tư mở rộng SXKD. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 1.273,23 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, lũy kế đến hết năm 2018 đạt 7.318,76 tỷ đồng, chiếm 51% vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 361,38 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết năm 2018 lên 1.953,5 triệu USD, đạt tỷ lệ 61% vốn đăng ký.

Kế hoạch năm 2019, Ban sẽ tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư vào các KCN. Làm tốt công tác phát triển hạ tầng các KCN và quản lý các dự án sau cấp phép. Dự kiến phát triển thêm 03-05 KCN mới trong Danh mục các KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển đến năm 2020; thu hút thêm 25-30 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt khoảng 280 triệu USD; thu hút thêm 5-7 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 1.400-1.600 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 25-26 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt 280 triệu USD, của các dự án DDI đạt 1.000-1.100 tỷ đồng./.

            Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: