Cấp đổi GCNĐKĐT và điều chỉnh mục tiêu dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ và cho thuê lại nhà xưởng dư thừa

10/12/2018

          Ngày 06 tháng 12 năm 2018, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận thành lập Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ và cho thuê lại nhà xưởng dư thừa, tại KCN Bình Xuyên - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. Dự án do Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Việt Nhật, với tổng vốn đầu tư đăng ký: 150 tỷ VNĐ. Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ và cho thuê lại nhà xưởng dư thừa của Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Việt Nhật, đăng ký hoạt động với các mục tiêu: Sản xuất các sản phẩm kim loại, công nghiệp phụ trợ; Cho thuê lại nhà xưởng dư thừa.

            Nhà đầu tư đã nhận thấy Vĩnh Phúc có môi trường đầu tư thuận lợi, chính quyền tỉnh luôn có cơ chế hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục hành chính từ khi hình thành đến khi triển khai và phát triển dự án đầu tư.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật còn hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần VinaStartup Vĩnh phúc để thực hiện Ngành công nghiệp phụ trợ hiện nay trong giai đoạn phát triển mạnh, được Nhà nước, Chính phủ khuyến khích phát triển, mặt khác công ty có đăng ký kinh doanh bất động sản nên có điều kiện cho thuê lại nhà xưởng dư thừa. Đây là 2 hướng phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Nhật.

Các sản phẩm dự kiến được công ty phát triển như: Các chi tiết kim loại, cơ khí chính xác trong ngành công nghiệp phụ trợ; Khuôn mẫu kim loại phục vụ sản xuất các linh kiện điện tử viễn thông; Bệ đỡ, dụng cụ gá, kẹp;

Quy mô: 500 tấn sp/năm

Sản phẩm của Dự án sẽ được cung cấp cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp... Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính của dự án (xét dự án hoạt động trong 10 năm, tỷ suất chiết khấu là 8%/năm) như: Giá trị hiện tại ròng dự án NPV: 18.865 triệu đồng.Tỷ suất hoàn vốn nộ bộ IRR: 14,33%. Thời gian thu hồi vốn đầu tư: 7 năm, 10 tháng; Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân: 1.300 triệu đồng/năm.

Thu Nga – Phòng Quản lý Doanh nghiệp.

 

Các tin đã đưa ngày: