Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Chi nhánh Nhà máy Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam tại KCN Bá Thiện II – huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

20/11/2018

Ngày 14 tháng 11 năm 2018 vừa qua, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận thành lập và hoạt động dự án Chi nhánh Nhà máy Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam tại KCN Bá Thiện II – huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án do Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam (Quốc gia đầu tư gốc: Hoa Kỳ) làm Chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký 130 tỷ VNĐ, tương đương 5,65 triệu USD.

Dự án Chi nhánh Nhà máy Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam đăng ký hoạt động với 7 mục tiêu, trong đó mục tiêu chính là Sản xuất, gia công mũ bảo hiểm xe máy, mũ bảo hiểm các loại; các loại phụ kiện liên quan đến mũ bảo hiểm…Với tổng quy mô đăng ký là: 2.000.000 sản phẩm/ năm ổn định.

Trong 11 tháng đầu năm 2018, trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút 44 dự án cấp mới và 27 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đầu tư thu hút đạt 282 triệu USD. Lũy kế đến nay, trong các KCN trên địa bàn tỉnh có 230 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 3.003,5 triệu USD, Chi nhánh Nhà máy Công ty TNHH Thiết bị và Sản phẩm An toàn Việt Nam là dự án đầu tiên có vốn đầu tư Hoa Kỳ đầu tư vào Vĩnh Phúc. Như vậy, đến nay đã có 15 quốc gia/ vùng lãnh thổ đầu tư vào KCN trên địa bàn tỉnh.

Dự án dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh chính thức từ tháng 01/2020, Theo tính toán sơ bộ của nhà đầu tư, dự án dự kiến khi đi vào hoạt động sản xuất ổn định sẽ đóng góp trên 600.000 USD, tương đương trên 13 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước.

Dự án dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 01/2020. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự kiến dự án sẽ tạo việc làm cho trên 310 lao động, doanh thu của dự án sẽ đạt khoảng 353,55 tỷ đồng/ năm và đóng góp cho ngân sách khoảng 24,5 tỷ đồng/ năm.

Nguyễn Thị Mai – Phòng Quản lý đầu tư.

 

Các tin đã đưa ngày: