Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 10/2018

23/10/2018

 (BQLKCN) - Tháng 10/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 01 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 9,45 triệu USD.

Tháng 10/2017, Ban đã thực hiện cấp Giấy CNĐKĐT cho 04 dự án, điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký tăng thêm 9,45 triệu USD.

10 tháng đầu năm, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 41 dự án FDI mới và 26 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký 262,6 triệu USD (cấp mới: 172,61 triệu USD, tăng vốn: 89,99 triệu USD), đạt 97% kế hoạch năm; 07 dự án DDI và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký 295,62 tỷ đồng (cấp mới: 243,84 tỷ đồng, tăng vốn: 51,78 tỷ đồng), đạt 20% kế hoạch năm. Vốn thực hiện tháng 10/2017 của các dự án FDI đạt 25,9 triệu USD, của các dự án DDI đạt 21 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 281 dự án, gồm 51 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.106,49 tỷ đồng và 230 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.079,56 triệu USD. Trong đó có: 221 dự án đang hoạt động SXKD (chiếm 78,6% tổng số dự án); 20 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 35 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 21,8% tổng số dự án).

Trong tháng, Ban đã  thực hiện tham gia ý kiến điều chỉnh QHCT KCN Bá Thiện II (lần 4) và điều chỉnh cục bộ QHCT tỷ lệ 1/2000 KCN Bình Xuyên (lần 7); Giải trình ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc ban hành bổ sung quyết định thành lập KCN Bá Thiện II. Tiếp tục thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án KCN Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường; triển khai các thủ tục XDCB của 02 dư án: công trình Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân,Khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và công trình Đường gom Khu nhà ở công nhân và Khu nhà ở chuyên gia KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên; Đề xuất UBND tỉnh các dự án hạ tầng triển khai thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: Phối hợp với Sở Tài Chính giải quyết tiền thuê hạ tầng KCN Bá Thiện cho Công ty TNHH IM Vina (do Nhà đầu tư trả lại đất, chuyển địa điểm thực hiện dự án); Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý diện tích đất do Công ty TNHH Compal (Việt Nam) và Công ty TNHH Exon sử dụng tại KCN Bá Thiện; Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết việc đấu nối thoát nước mưa cho Công ty TNHH Minh Đức (KCN Bá Thiện).

Dự kiến trong tháng 11/2018, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 2-3 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 20-30 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương triển khai các công việc liên quan đến KCN Chấn Hưng, Vĩnh Tường; mời gọi các nhà đầu tư mới vào các KCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng; tăng cường thực hiện quản lý, vận hành KCN Bá Thiện đầy đủ theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

 

Các tin đã đưa ngày: