Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 8/2018

29/08/2018

 (BQLKCN) - Tháng 8/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 33,78 triệu USD.

Tháng 8/2018, Ban quản lý các KCN đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 12,8 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 05 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 20,98 triệu USD. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 8/2018 đạt 33,78 triệu USD.

8 tháng đầu năm 2018, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 32 dự án FDI mới và 25 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 240,65 triệu USD (cấp mới: 150,79 triệu USD, tăng vốn: 89,87 triệu USD), tăng 4% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017, đạt 89% kế hoạch năm; 07 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 295,62 tỷ đồng (cấp mới: 243,84 tỷ đồng, tăng vốn: 51,78 tỷ đồng), bằng 74% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017, đạt 20% kế hoạch năm. Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 272 dự án, gồm 51 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.106,49 tỷ đồng và 221 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.057,6 triệu USD.

Trong tháng 8/2018, có thêm 05 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (Dự án nhà máy gia công dập linh kiện phi kim Nagano Tech Việt Nam; Dự án Công ty TNHH SJ Electronics Vina; Dự án Công ty TNHH Đông nam Megatek; Dự án sản xuất linh kiện điện tử Joinset và Dự án nhà máy sản xuất ISC Vina). Tính đến hết tháng 8/2018, trong các KCN có 220 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (181 dự án FDI và 39 dự án DDI), chiếm 80,9% tổng số dự án đầu tư.  

Vốn thực hiện tháng 8/2018 của các dự án FDI là 25,38 triệu USD, nâng tỷ lệ vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 8/2018 đạt 60% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án; vốn thực hiện của các dự án DDI tháng 8/2018 đạt 48 tỷ đồng, nâng tỷ lệ vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 8/2018 đạt 47,1% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Ban tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình Quyết định chủ trương đầu tư và thành lập KCN Thái Hoà- Liễn Sơn- Liên Hoà giai đoạn 1; hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng KCN Tam Dương I - khu vực 2; tiếp tục triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản đối với các công trình Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân, công trình Đường gom Khu nhà ở công nhân và Khu nhà ở chuyên gia KCN Bá Thiện

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động, như: phối hợp với Kho bạc tỉnh và  Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát, xác minh, báo cáo UBND tỉnh giải quyết việc liên quan đến tiền thuê hạ tầng KCN Bá Thiện cho Công ty TNHH IM Vina do Nhà đầu tư trả lại đất, chuyển địa điểm thực hiện dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường làm việc tại thực địa để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích đất đối với Dự án Công ty TNHH Compal Việt Nam (từ 21ha giảm xuống khoảng hơn 7ha); Giải quyết vướng mắc trong quá trình GPMB, chi trả đất dịch vụ KCN, khu đất dịch vụ Cầu Tây xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường.

Dự kiến trong tháng 9/2018, Ban tiếp tục  chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; Hướng dẫn các chủ đầu tư hạ tầng triển khai thực hiện các quy định mới của Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế ; Mời gọi các nhà đầu tư mới vào các KCN chưa có chủ đầu tư hạ tầng; Tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bình Xuyên II – giai đoạn 2 và KCN Sông Lô 2./.

 

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: