Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2018

23/07/2018

 (BQLKCN) - Tháng 7/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 06 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 59,37 triệu USD và 80 tỷ đồng.

Tháng 7/2018, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án, trong đó: 04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 45,1 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 80 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 06 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 14,27 triệu USD. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 7/2018 đạt 59,37 triệu USD và 80 tỷ đồng.

7 tháng đầu năm 2018, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 28 dự án FDI mới và 20 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 206,86 triệu USD (cấp mới: 137,98 triệu USD, tăng vốn: 68,88 triệu USD), tăng 4% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017; 07 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 295,62 tỷ đồng (cấp mới: 243,84 tỷ đồng, tăng vốn: 51,78 tỷ đồng), bằng 94% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 268 dự án, gồm 51 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.106,49 tỷ đồng và 217 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3.025,42 triệu USD. Trong đó, có 215 dự án đang hoạt động SXKD (riêng trong tháng 7/2018 có 08 dự án đi vào hoạt động), chiếm 80,2% tổng số dự án; 19 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 29 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,9% tổng số dự án).

Trong tháng, Ban đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,5 triệu USD (Công ty TNHH Kwangsung Vina – KCN Bình Xuyên II)  do chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính để tiếp tục triển khai dự án; thực hiện chuyển đổi 01 dự án vốn đầu tư 100% FDI (Công ty Tái chế Covi – KCN Bình Xuyên) với tổng vốn đầu tư đăng ký 5,0 triệu USD sang dự án 100% vốn đầu tư trong nước (Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Môi trường Nguyệt Minh 2 - Chi nhánh Miền Bắc) với tổng vốn đầu tư đăng ký 80 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến việc thành lập KCN Chấn Hưng; Mời gọi các Nhà đầu tư nghiên cứu, đầu tư hạ tầng KCN Lập Thạch II; giải quyết những vướng mắc, sai phạm trong sử dụng đất quy hoạch tại KCN Khai Quang; triển khai các thủ tục xây dựng cơ bản của Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân và Dự án Đường gom Khu nhà ở công nhân và Khu nhà ở chuyên gia, KCN Bá Thiện, huyện Bình Xuyên; Làm việc với Sở Công thương để thống nhất đưa công trình Trạm xử lý nước thải KCN Bá Thiện vào nghiệm thu, đưa vào sử dụng, tổng hợp nghiệm thu quyết toán công trình.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động, như: phối hợp với Kho bạc tỉnh và  Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát, xác minh, báo cáo UBND tỉnh giải quyết việc liên quan đến tiền thuê hạ tầng KCN Bá Thiện cho Công ty TNHH IM Vina do Nhà đầu tư trả lại đất, chuyển địa điểm thực hiện dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường làm việc tại thực địa để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh giảm diện tích đất đối với Dự án Công ty TNHH Compal Việt Nam; Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội giải quyết vướng mắc về thực hiện pháp luật lao động cho Công ty TNHH BHFlex Vina (KCN Khai Quang).

Dự kiến trong tháng 8/2018, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 02 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 20-30 triệu USD và 01 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Ban: chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; làm việc với các Nhà đầu tư đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, chấp thuận giao chủ đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; thực hiện quy hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường; KCN Bình Xuyên II - Giai đoạn 2 và KCN Sông Lô II./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: