Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2018

20/06/2018

(BQLCKCN) -  6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 30 dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 147,49 triệu USD và 215,62 tỷ đồng.

 

6 tháng đầu năm 2018, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 24 dự án FDI mới và 14 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 147,49 triệu USD (cấp mới: 92,88 triệu USD, tăng vốn: 53,06 triệu USD), bằng 88% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 55% kế hoạch năm 2018; 06 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 215,62 tỷ đồng (cấp mới: 163,84 tỷ đồng, tăng vốn: 51,78 tỷ đồng), bằng 68% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 14% kế hoạch năm 2018.

Trong số 30 dự án mới cấp GCNĐKĐT, có 20 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, chiếm 66,7% tổng số dự án thu hút 6 tháng đầu năm 2018, còn lại là các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy, vật liệu xây dựng và các sản phẩm khác.

6 tháng đầu năm 2018, có thêm 16 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiến độ cam kết, nâng tổng số dự án sản xuất kinh doanh tại các KCN lên 209 dự án, chiếm 78,9% tổng số dự án trong KCN.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 265 dự án, gồm 50 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.026,49 tỷ đồng và 215 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.975,55 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 82 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 690,55 tỷ đồng và 71 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 865,35 triệu USD; đã có 80 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 97,7%.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 89 dự án, gồm 29 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 3.115,49 tỷ đồng và 60 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 494,51triệu USD; đã có 69 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 92,1%.

- KCN Bình Xuyên II (giai đoạn 1) thu hút được 34 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 247,63 triệu USD; đã có 25 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bá Thiện (Khu 54,02ha) thu hút được 23 dự án, gồm 03 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 262,1 tỷ đồng và 20 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 856,28 triệu USD; đã có 16 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 100%.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 29 dự án, gồm 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.083,99 tỷ đồng và 28 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 426,66 triệu USD; đã có 17 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp đạt 61,6%.

Các KCN còn lại: Thăng Long III, Tam Dương II (Khu A+Khu B), Chấn Hưng, Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, thu hút được ít dự án, tỷ lệ lấp đầy chưa đáng kể.

Trong kỳ, tiến độ giải ngân của các dự án ổn định, vốn giải ngân tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp điện tử, may mặc, vật liệu xây dựng, thép và các dự án mới cấp phép. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 375,34 tỷ đồng, bằng 42% so với cùng kỳ 2017, lũy kế đến hết tháng 6/2018 đạt 6.420,87 tỷ đồng, đạt 45,78 % vốn đầu tư đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 190,29 triệu USD, tăng 45% so với cùng kỳ 2017, nâng vốn thực hiện của các dự án đến hết tháng 6/2018 lên 1.792,39 triệu USD, đạt tỷ lệ 60,2% vốn đầu tư đăng ký.

6 tháng cuối năm 2018, Ban tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thực hiện thu hút đầu tư theo quy hoạch, có chọn lọc gắn với phát triển bền vững từ các thị trường truyền thống: Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, hướng tới các thị trường tiềm năng của các nước là thành viên tham gia các FTA mới, TPP, AEC... Dự kiến hoàn thành kế hoạch thu hút đầu tư năm 2018, thu hút thêm 05 dự án FDI mới, vốn đăng ký đạt khoảng 100-120 triệu USD; thu hút thêm 04 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 1.000-1.300 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án, dự kiến có thêm khoảng 05 dự án DDI và 08 dự án FDI  đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 150 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 500 tỷ đồng./.

            Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: