Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 5/2018

04/06/2018

(BQLKCN) - Tháng 5/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 08 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 52,75 triệu USD và 13,84 tỷ đồng.

Tháng 5/2018, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 08 dự án, trong đó: 07 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 27,05 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 13,84 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 25,7 triệu USD. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 5/2018 đạt 52,75 triệu USD và 13,84 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm 2018, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 23 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký đạt 137,14 triệu USD (84,09 triệu USD vốn cấp mới và 53,06 triệu USD của 11 lượt dự án tăng vốn), tăng 2% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017; 04 dự án DDI mới và với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 196,42 tỷ đồng (115,91 tỷ đồng cấp mới và 80,51 tỷ đồng của 01 dự án tăng vốn), bằng 62% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017.

Đến hết tháng 5/2017, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 262 dự án, gồm 48 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 14.007,58 tỷ đồng và 214 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.973,44 triệu USD. Trong đó có 208 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 79,4% tổng số dự án; 20 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 29 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB và 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,9% tổng số dự án).

Trong tháng, Ban đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tổ chức và chỉ đạo làm việc với các địa phương về công tác phát triển KCN; Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bình Xuyên II – Giai đoạn 2; KCN Lập Thạch II, KCN Thái Hòa, Liễn Sơn.

Tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: làm việc với Tập đoàn Compal để giải quyết một số nội dung vướng mắc liên quan đến tình hình triển khai dự án, điều chỉnh giảm diện tích đất của Công ty TNHH Compal VN tại KCN Bá Thiện; Phối hợp với Sở Tài chính giải quyết tiền thuê hạ tầng KCN Bá Thiện cho Công ty TNHH IM Vina sau khi trả lại đất, chuyển địa điểm dự án; Thực hiện điều chỉnh GCNĐKĐT cho Dự án Nhà máy EU Tech Vina (giảm quy mô dự án) và  Dự án Nhà máy Sekonic Vina (bổ sung mục tiêu mua bán hàng hóa); Xin ý kiến Bộ Công thương về nội dung chuyển khẩu của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam do thay đổi hành lang pháp lý.

Dự kiến trong tháng 6/2018, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 4-5 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 25-30 triệu USD và 02 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 80-100 tỷ đồng; tiếp tục đôn đốc thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD; làm việc với các Nhà đầu tư đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ, chấp thuận giao chủ đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các Công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt; triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bình Xuyên II - Giai đoạn 2./.

Phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: