Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2018

26/04/2018

(BQLKCN) - Tháng 4/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 08 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 39,28 triệu USD và 96,67 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Tháng 4/2018, Ban đã thực hiện cấp GCNĐKĐT mới cho 08 dự án, trong đó: 07 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 25,76 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 16,16 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 05 dự án, trong đó: 04 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 13,52 triệu USD và 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 80,51 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư mới đăng ký trong tháng 4/2018 đạt 39,28 triệu USD và 96,67 tỷ đồng.

4 tháng đầu năm 2018, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 16 dự án FDI mới và 09 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 84,39 triệu USD (cấp mới: 57,04 triệu USD, tăng vốn: 27,36 triệu USD), bằng 82% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017, đạt 31% kế hoạch năm; 03 dự án DDI mới và 01 lượt tăng vốn với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 182,58 tỷ đồng (cấp mới: 102,07 tỷ đồng, tăng vốn: 80,51 tỷ đồng), tăng 9,1 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2017, đạt 12% kế hoạch năm.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 254 dự án, gồm 47 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 13.993,74 tỷ đồng và 207 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.932,19 triệu USD. Trong đó có 208 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 81,9% tổng số dự án, chỉ tính riêng trong tháng 4 có thêm 07 dự án FDI đi vào hoạt động SXKD (Dự án Nhà máy Seyoung Electronics Vina; Dự án sản xuất bản mạch điện tử (FPCB) Final; Dự án Terasam; Dự án Asia Precision; Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp Inoac VN; Dự án sản xuất chất dẻo Titan Polyme và Dự án Hanstech Vina); 19 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 22 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, GPMB; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động (chiếm 1,9% tổng số dự án). Vốn thực hiện tháng 4/2018 đạt 24,59 triệu USD và 83 tỷ đồng.

Trong tháng, Ban đã hoàn thiện lập quy hoạch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các KCN của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 - tầm nhìn 2030 làm cơ sở để phân bố, đầu tư các KCN trên địa bàn tỉnh; Báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nhà ở công nhân KCN Bá Thiện; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, thay thế đường ống thu gom nước thải và các Hố ga KCN Bá Thiện; Hoàn thiện các thủ tục và triển khai thi công xây dựng bãi đỗ xe tạm tại KCN Bá Thiện.

Tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trong quá trình triển khai, hoạt động như: điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chấp thuận giãn tiến độ cho dự án Vina Narae (giãn tiến độ hoạt động 06 tháng) và Dự án DST Vina (giãn vốn góp 03 tháng); Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để giải quyết một số nội dung vướng mắc liên quan đến tình hình triển khai dự án với Công ty TNHH Compal Việt Nam (KCN Bá Thiện).

Dự kiến trong tháng 5/2018, Ban sẽ cấp GCNĐKĐT cho 3-4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 25-30 triệu USD và 02 dự án DDI với số vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, dự kiến có thêm 2-3 dự án đi vào hoạt động SXKD. Hoàn thiện kế hoạch xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh tỉnh đến năm 2020; Hoàn thiện các thủ tục triển khai lập đồ án điều chỉnh bổ sung quy hoạch các KCN đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để chuyển đổi từ Cụm Công nghiệp Đồng Sóc lên thành KCN Đồng Sóc; Hướng dẫn Tập đoàn Huyndai – Hàn Quốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để trình các cấp, ngành thẩm định, phê duyệt, lựa chọn nhà đầu tư  KCN Sông Lô II./.

Phòng Kế Hoạch - Tổng Hợp

Các tin đã đưa ngày: