Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2018

27/03/2018

(BQLCKCN) - Quý I/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 11 dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 05 lượt dự án, chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, sản phẩm phụ trợ cho lĩnh vực điện tử.

Quý I/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp mới 09 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 45,11 triệu USD (trong đó có 31,28 triệu USD cấp mới và 13,84 triệu USD của 05 lượt dự án tăng vốn), bằng 55% về vốn đầu tư so cùng kỳ và đạt 17% kế hoạch năm; cấp mới 02 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 85,91 tỷ đồng, gấp 4,3 lần về số vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Trong số 11 dự án cấp mới, có10 dự án sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, sản phẩm phụ trợ cho lĩnh vực điện tử (9 dự án FDI của nhà đầu tư Hàn Quốc) và 01 dự án sản xuất, gia công cơ khí các loại khuôn mẫu.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN là 246 dự án, gồm 46 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 13.896,79 tỷ đồng và 200 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 2.896,41 triệu USD. Trong đó:

- KCN Khai Quang thu hút được 81 dự án, gồm 11 dự án DDI với tổng vốn đầu tư  690,55 tỷ đồng và 70 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 857,25 triệu USD; đã có 79 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bình Xuyên thu hút được 80 dự án, gồm 24 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 2.985,79 tỷ đồng và 56 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 486,49 triệu USD; đã có 68 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bình Xuyên II (GĐI) thu hút được 29 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 239,22 triệu USD; đã có 20 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bá Thiện (GĐI) thu hút được 24 dự án, gồm 04 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 262,01 tỷ đồng và 20 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 834,28 triệu USD; đã có 16 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

- KCN Bá Thiện II thu hút được 24 dự án, gồm 01 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 1.083,99 tỷ đồng và 23 dự án  FDI với tổng vốn đầu tư 394,06 triệu USD; đã có 16 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các KCN Tam Dương II, Thăng Long III, Chấn Hưng và Sơn Lôi đang trong thời kỳ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng để có quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Trong quý I/2018 có thêm 7 dự án đi vào hoạt động, nâng tổng số dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN là 201 dự án, chiếm 81,7% tổng số dự án đầu tư. Vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 114,47 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ, nâng vốn thực hiện của các dự án đến nay lên 1.716,57 triệu USD, đạt tỷ lệ 59,3% vốn đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án DDI trong quý I đạt 110,64 tỷ đồng, bằng 25% so với cùng kỳ, lũy kế đến hết quý I/2018 đạt 6.156,17 tỷ đồng, chiếm 44,3 % vốn đăng ký.

Trong quý II/2018, Ban tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, dự kiến thu hút thêm 5-7 dự án FDI và 02 dự án DDI mới với vốn đăng ký đạt 50-60 triệu USD và 150-200 tỷ đồng. Đôn đốc tiến độ triển khai của các dự án thứ cấp, tiếp tục xây hạ tầng hoàn thiện các KCN, dự kiến có thêm khoảng 9-10 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 75 triệu USD và của các dự án DDI đạt 150 tỷ đồng./.

          Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: