Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2018

27/03/2018

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quý I/2018 tiếp tục ổn định và tăng trưởng; giải quyết việc làm mới cho gần 2 nghìn lao động trong và ngoài tỉnh.

 Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 201 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), gồm 167 dự án FDI và 34 dự án DDI. Quý I/2018, tình hình SXKD của các doanh nghiệp ổn định và tăng trưởng, chỉ số doanh thu, giá trị kim ngạch xuất khẩu đều tăng, giải quyết việc làm cho gần 2 nghìn lao động trong và ngoài tỉnh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

- Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp FDI: Doanh thu quý I ước đạt 921,46 triệu USD, tăng 38%; Giá trị xuất khẩu đạt 686,46 triệu USD, tăng 40%; Nộp ngân sách Nhà nước đạt 552,83 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017.

- Các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp DDI: Doanh thu quý I ước đạt 2.605,2 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 13,48 tỷ đồng, tăng 12 %; Nộp Ngân sách đạt 74,9 tỷ đồng, tăng 2 %.

Đến nay, các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho trên 81,3 nghìn người, trong đó lao động là người Vĩnh Phúc có trên 60,3 ngàn người, chiếm 74,2% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

* Hoạt động sản xuất kinh doanh của một số lĩnh vực chủ yếu

- Lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy: Trong quý I, sản lượng xe buýt sản xuất, lắp ráp của Công ty TNHH xe buýt Deawoo VN ước đạt 60 xe, tăng 57,8% so với cùng kỳ. Sản lượng xe máy sản xuất, lắp ráp của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam ước đạt 29.000 xe, đạt xấp xỉ 100% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng doanh thu quý I của lĩnh vực này ước đạt 68,57 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 34,35 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 112,38 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. Đến nay đã giải quyết việc làm cho 1.049 lao động.

- Lĩnh vực công nghiệp phụ tùng ô tô, xe máy: Doanh thu ước đạt 71,18 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu 15,63 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 188,63 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Đến nay đã giải quyết việc làm cho 7.179 lao động.

- Lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ điện tử: Doanh thu ước đạt 595,16 triệu USD, tăng 57% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 558,44 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 135,25 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2017. Đến nay đã giải quyết việc làm cho 48.790 lao động, chiếm 63% tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp FDI trong KCN.

- Lĩnh vực Dệt may: Doanh thu ước đạt 27,26 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 57,76 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16,11 tỷ đồng, bằng 79% so với cùng kỳ. Đến nay đã giải quyết việc làm cho 15.015 lao động.

Dự kiến quý II/2018, có thêm 10 dự án đi vào hoạt động SXKD, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN tăng trưởng so với quý I. Với các dự án DDI, dự kiến doanh thu tăng 9%; Giá trị xuất khẩu tăng 3%; Nộp Ngân sách tăng 20% so với quý I. Đối với các dự án FDI, dự kiến doanh thu tăng 11%; Giá trị xuất khẩu tăng 10%; Nộp ngân sách Nhà nước tăng 9% so với quý I. Tiếp tục  thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, dự kiến trong quý II các doanh nghiệp KCN sẽ tuyển mới khoảng 1.500 lao động trong và ngoài tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

 

Các tin đã đưa ngày: