Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 8/2020 (26/08/2020)

(BQLKCN)- Tháng 8/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 02 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 07 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 82,27 triệu USD và 100 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí và cửa nhôm kính Việt Đức (24/08/2020)

Vừa qua, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Sản xuất Nhôm Việt Đức có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2500635499 do Phòng ĐKKD - Sở KHĐT tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 23/9/2019.

Thu hút đầu tư dự án sản xuất Camera AI chất lượng cao (12/08/2020)

Ngày 06/8/2020, Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần MK Vision có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:2500649822 do Sở KHDT tỉnh Vĩnh Phúc cấp lần đầu ngày 09 tháng 07 năm 2020.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2020 (29/07/2020)

(BQLKCN)- Tháng 7/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 37,0 triệu USD và 8,5 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2020 (25/06/2020)

(BQLCKCN) - 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 12dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 22lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm101,83 triệu USD và394,4 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đang dẫn đầu trong 5 tháng đầu năm (05/06/2020)

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc có vị trí thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc hiện đang dẫn đầu tỉnh về thu hút vốn đầu tư FDI, DDI mới trong 5 tháng đầu năm.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 5/2020 (22/05/2020)

(BQLKCN)- Tháng 5/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 09 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 16,42 triệu USD và 13,16 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2020 (24/04/2020)

(BQLKCN)- Tháng 4/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 24,79 triệu USD.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (09/03/2020)

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận thành lập Dự án CNC Tech Thăng Long, tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. Dự án do Công ty cổ phần CNC Tech Thăng Long , với tổng vốn đầu tư đăng ký : 293 tỷ VNĐ.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án Arts Group (09/03/2020)

Vừa qua, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận thành lập Dự án Arts Group , tại KCN Bá Thiện - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. Dự án do Công ty cổ phần Arts Group, với tổng vốn đầu tư đăng ký : 88,27 tỷ VNĐ.
Các tin đã đưa ngày: