Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2018 (26/09/2018)

(BQLCKCN) - 9 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 43 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 253,15 triệu USD và 295,62 tỷ đồng.

TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN KOWA GLOBAL ĐẾN TỪ NHẬT BẢN (30/08/2018)

Sáng ngày 29/8/2018, tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Kowa Global cho các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản: Công ty CP Kowa Kasei, Công ty CP Kowa Rubber Industies, ông Takano Yuichi và ông Takano Yoshifumi. Tham dự lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có ông Nguyễn Công Quang – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Xuân Phương – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và giao nhận HP Vĩnh Phúc và đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - chi nhánh Vĩnh Phúc II.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 8/2018 (29/08/2018)

(BQLKCN) - Tháng 8/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 33,78 triệu USD.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 7/2018 (23/07/2018)

BQLKCN) - Tháng 7/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 06 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 59,37 triệu USD và 80 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2018 (20/06/2018)

(BQLCKCN) - 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 30 dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 147,49 triệu USD và 215,62 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2018 (20/06/2018)

(BQLCKCN) - 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách đều tăng so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 5/2018 (04/06/2018)

(BQLKCN) - Tháng 5/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 08 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 52,75 triệu USD và 13,84 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2018 (26/04/2018)

(BQLKCN) - Tháng 4/2018, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 08 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 39,28 triệu USD và 96,67 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2018 (27/03/2018)

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quý I/2018 tiếp tục ổn định và tăng trưởng; giải quyết việc làm mới cho gần 2 nghìn lao động trong và ngoài tỉnh.

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2018 (27/03/2018)

(BQLCKCN) - Quý I/2018, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 11 dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 05 lượt dự án, chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất các sản phẩm linh kiện điện tử, sản phẩm phụ trợ cho lĩnh vực điện tử.
Các tin đã đưa ngày: