Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 04/2022 (21/04/2022)

(BQLKCN) - Tháng 4/2022, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 02 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 15,09 triệu USD và 149,86 tỷ đồng.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án nhà máy Ojitex Vĩnh Phúc (25/03/2022)

(BQLCKCN) - Sáng ngày 25/3/2022, tại Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã diễn ra Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án nhà máy Ojitex Vĩnh Phúc với tổng vốn đăng ký 58 triệu USD, đầu tư tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2022 (15/03/2022)

(BQLCKCN) - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN quý I/2022: Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19, Các doanh nghiệp nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản suất kinh doanh bình thường, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 01/2022 (21/01/2022)

(BQLKCN) - Tháng 01/2022, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 06 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 05 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 86,53 triệu USD và 30,2 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (27/12/2021)

(BQLCKCN) – Năm 2021, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả, chương trình hành động cụ thể nhằm ứng phó nhanh, linh hoạt với diễn biến của dịch Covid-19 trong từng giai đoạn; các doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền tỉnh, chủ động ứng phó, khắc phục khó khăn nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN tiếp tục ổn định, tăng trưởng so với cùng kỳ, có chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2021 (27/09/2021)

(BQLCKCN) - 9 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 34 dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 21 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 928,99 triệu USD và 5.015,41 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc quý I/2021 (30/03/2021)

(BQLCKCN) - Quý I/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 07dự án và điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 04 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 95,03triệu USD và 159,9 tỷ đồng.

Chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong công nhân, lao động (01/03/2021)

Sau dịp Tết nguyên đán, các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp để khuyến khích công nhân hăng say lao động, sản xuất vừa chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 01/2021 (25/01/2021)

(BQLKCN)- Tháng 01/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 04 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 93,07 triệu USD và 159,9 tỷ đồng.

Kết quả thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (25/12/2020)

(BQLCKCN) - Năm 2020, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT cho 30 dự án mới; điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 38 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng kýcấp mới và tăng thêm
Các tin đã đưa ngày: