Thu hút đầu tư vào các KCN tỉnh Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2020 (25/06/2020)

(BQLCKCN) - 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã cấp GCNĐKĐT mới cho 12dự án, điều chỉnh GCNĐKĐT tăng vốn cho 22lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm101,83 triệu USD và394,4 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đang dẫn đầu trong 5 tháng đầu năm (05/06/2020)

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc có vị trí thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc hiện đang dẫn đầu tỉnh về thu hút vốn đầu tư FDI, DDI mới trong 5 tháng đầu năm.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 5/2020 (22/05/2020)

(BQLKCN)- Tháng 5/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 09 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 16,42 triệu USD và 13,16 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 4/2020 (24/04/2020)

(BQLKCN)- Tháng 4/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 03 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 24,79 triệu USD.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (09/03/2020)

Ngày 04 tháng 3 năm 2020, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận thành lập Dự án CNC Tech Thăng Long, tại KCN Thăng Long Vĩnh Phúc - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. Dự án do Công ty cổ phần CNC Tech Thăng Long , với tổng vốn đầu tư đăng ký : 293 tỷ VNĐ.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án Arts Group (09/03/2020)

Vừa qua, Ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chứng nhận thành lập Dự án Arts Group , tại KCN Bá Thiện - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. Dự án do Công ty cổ phần Arts Group, với tổng vốn đầu tư đăng ký : 88,27 tỷ VNĐ.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 02/2020 (27/02/2020)

(BQLKCN)- Tháng 02/2020, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 01 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 02 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 9,6 triệu USD.

Khởi công Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện phân khu I và Dự án khu nhà ở công nhân (01/02/2020)

Sáng 1/2/2020, UBND tỉnh tổ chức khởi công Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Bá Thiện phân khu I và Dự án khu nhà ở công nhân tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 12/2019 (25/12/2019)

(BQLKCN)- Tháng 12/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 04 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 06 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 114,44 triệu USD và 110 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư và triển khai dự án tại các KCN Vĩnh Phúc tháng 11/2019 (26/11/2019)

(BQLKCN)- Tháng 11/2019, Ban quản lý các KCN đã cấp GCNĐKĐT mới cho 05 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 03 lượt dự ánvới tổng vốn đầu tư đăng ký là 84,62 triệu USD.
Các tin đã đưa ngày: