Vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động bị xử phạt như thế nào?

16/04/2020

Vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 28/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 14/05/2020) quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi không báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ, không chính xác, không đúng thời hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi không thống kê, báo cáo định kỳ về tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm thông tin về vấn đề trên Doanh nghiệp có thể tham khảo tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP, ngày 01/3/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nguyễn Kiên Quyết – Thanh tra Ban

 

Các tin đã đưa ngày: