Doanh nghiệp không thực hiện việc báo cáo định kỳ về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì có bị xử phạt không?

16/04/2020

Doanh nghiệp không thực hiện việc báo cáo định kỳ về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì có bị xử phạt không?

          Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Nghị định 28/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 14/05/2020) thì được quy định như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo định kỳ, đột xuất hoặc báo cáo không trung thực về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Để biết thêm thông tin về vấn đề trên Doanh nghiệp có thể tham khảo tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP, ngày 01/3/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nguyễn Kiên Quyết – Thanh tra Ban

 

 

Các tin đã đưa ngày: