TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

22/08/2019

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong tình hình hiện nay, Ngày 17/8/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm tư vấn và truyền thông Môi trường đã tổ chức 2 buổi tập huấn phổ biến pháp luật mới về môi trường cho các doanh nghiệp trong KCN trong các Khu công nghiệp; Lớp buổi sáng ngày 17/8/2019 tại KCN Khai Quang, phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên, tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường cho các doanh nghiệp đầu tư trong KCN Khai Quang và lớp buổi chiều ngày 17/8/2019 tại KCN Bá Thiện, xã Bá Hiến, tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường cho các doanh nghiệp đầu tư trong các KCN thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến dự các lớp tập huấn, có đầy đủ các đại biểu là đại diện lãnh đạo các công ty và cán bộ phụ trách môi trường của hơn 150 doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Ban quản lý các KCN đã tham dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Giảng viên buổi tập huấn là những chuyên gia, có nhiều kinh nghiệm của Bộ Tài nguyên và môi trường, đã có nhiều năm làm công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Nội dung tập huấn tập trung vào tuyên truyền, phổ biến những quy định mới của pháp luật về môi trường, về những thay đổi trong Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 127/2014/NĐ-CP; Nghị định 18/2015 /NĐ-CP; Nghị định 19/2015/NĐ-CP; Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2014.

Thông qua buổi tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đại biểu các doanh nghiệp đã có các câu hỏi và các chuyên gia đã trực tiếp trả lời, giải đáp ngay các thắc mắc của các doanh nghiệp; qua đó góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp.

Qua buổi tấp huấn, các doanh nghiệp cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, đã kịp thời tổ chức buổi hội thảo, tập huấn hướng dẫn và cung cấp các tài liệu pháp luật mới, để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận với các quy định mới của pháp luật và tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn và thực hiện tốt hơn quy định của nhà nước trong quá trình hoạt động bảo vệ môi trường trong các KCN.

Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Các tin đã đưa ngày: