Sau bao lâu kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp được phép thành lập công đoàn?

25/02/2019

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 98/2014/NĐ-CP , ngày 14/10/2014 về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có quy định như sau:

Chậm nhất sau sáu tháng kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, công đoàn địa phương, công đoàn ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất phối hợp cùng doanh nghiệp thành lập tổ chức Công đoàn theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tập thể lao động.

Như vậy, theo quy định trên thì sau sáu tháng kể từ ngày doanh nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động thì doanh nghiệp có thể thành lập công đoàn cấp cơ sở.

Kiên Quyết - Thanh tra Ban

 

 

Các tin đã đưa ngày: