THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤU THẦU CÔNG KHAI CÁC GÓI THẦU NĂM 2019 TRONG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KCN BÁ THIỆN

26/12/2018

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp của Ban quản lý các Khu công nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành KCN Bá Thiện (giai đoạn 1 – 54,02ha) theo văn bản 7243/UBND-NC1 ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm, ngoài chức năng, nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai hoạt động đầu tư, thì nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp Bá Thiện cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng, được Trung tâm hết sức quan tâm và tích cực thực hiện. Qua đó, trong quá trình quản lý, vận hành KCN Bá Thiện có các gói công việc cần tiến hành tổ chức đấu thầu công khai qua mạng đấu thầu quốc gia. Từ đó giúp Trung tâm lựa chọn được đơn vị đủ năng lực, điều kiện, kỹ thuật thực hiện, giúp hoạt động quản lý, vận hành KCN được diễn ra xuyên suốt và đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Buổi mở thầu ngày 19/12/2018 tại trụ sở của Trung tâm

         Ngày 19/12/2018 sau thời gian đăng tải thông tin và bán hồ sơ kết thúc, Trung tâm đã tiến hành mở thầu các gói thầu để lựa chọn đơn vị đủ điều kiện, chức năng và đạt yêu cầu thực hiện gói công việc trong năm 2019. Buổi mở thầu được diễn ra tại Nhà điều hành KCN Bá Thiện, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên – địa chỉ trụ sở chính của Trung tâm với sự tham gia đầy đủ của các bên tham gia dự thầu và diễn ra công khai, minh bạch.

Phan Thị Thu Trang  – Trung tâm DVHTĐT Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: