Tham gia hội nghị tập huấn chuyên đề “ quản trị sự thay đổi từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo”

28/08/2018

Ngày 23/8/2018 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Quản trị sự thay đổi chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo”.

Tại buổi tập huấn có sự tham gia của Lãnh đạo các phòng chuyên môn các sở, ngành và các cán bộ phụ trách nhân sự, kế toán của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được nghe giảng viên giới thiệu về các nội dung của chuyên đề như:

- Lãnh đạo với vai trò dẫn dắt sự thay đổi từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo;

- Nhứng yếu tố cần thay đổi để dáp ứng vai trò của tổ chức kiến tạo phát triển;

- Mô hình, phương pháp chỉ đạo, hỗ trợ và thúc đẩy tiến trình thay đổi;

- Kiểm soát, đánh giá kết quả và tác động của sự thay đổi trên toàn đơn vị;

- Tham khảo bài học kinh nghiệm các mô hình chuyển đổi thành công trên thế giới.

Sau khi nghiên cứu các học viên sẽ nắm được các nội dung cơ bản về chuyên đề “”.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có những định hướng quản trị sự thay đổi chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo cho các doanh nghiệp./.

 Đào Xuân  Hào – Phòng Quản lý Doanh nghiệp

 

Các tin đã đưa ngày: