Ban quản lý các KCN tổ chức Hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

03/03/2017

(BQLCKCN) – Ngày 02/3/2017, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.  

Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-BQLKCN ngày 16/01/2017 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc về tuyên truyền và tập huấn về cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, ngày 02/3/2017 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tổ chức Hội nghị tuyên truyền các nội dung và các văn bản của Chính phủ, HĐND tỉnh và UBND tỉnh về CCHC có liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận một cửa của Ban.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Chính – Phó Trưởng Ban cùng với Lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp và hơn 200 cán bộ, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Chính đã phổ biến tới các doanh nghiệp các nội dung về công tác CCHC như: các văn bản chỉ đạo của Trung ương về CCHC (Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến TTHC...); Các văn bản chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh (Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về thông qua Chương trình CCHC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Chỉ số CCHC tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành CCHC Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 4151/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017 của tỉnh Vĩnh Phúc).

Trong chương trình, ông Nguyễn Thanh Chính cũng giới thiệu thêm các nội dung  quy định tại Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt được các nội dung chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ đặc thù của tỉnh đối với các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh ngoài những chính sách thu hút và hỗ trợ theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hội nghị đã dành một phần thời gian để trực tiếp giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa của Ban; một số kỹ năng về giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa; những bài học kinh nghiệm từ thực trạng công tác cải cách hành chính thời gian qua...

Các nội dung được trình bày tại hội nghị đã góp phần nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp về các thủ tục hành chính trong các KCN để doanh nghiệp chủ động hơn về quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Ban quản lý các KCN cũng như tại các cơ quan hành chính khác của tỉnh./.

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Các tin đã đưa ngày: