Tham gia hội nghị tập huấn chuyên đề “ quản trị sự thay đổi từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo” (28/08/2018)

Ngày 23/8/2018 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Quản trị sự thay đổi chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo”.

Thông báo Nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc (23/03/2018)

Ban quản lý các KCN mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG (04/04/2017)

Có hiệu lực từ ngày 06/4/2017, Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, hướng dẫn hướng dẫn việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hằng năm. Theo đó

Ban quản lý các KCN tổ chức Hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 (03/03/2017)

(BQLCKCN) – Ngày 02/3/2017, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 với cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng kết và đề nghị khen thưởng doanh nghiệp trong KCN năm 2016 (12/12/2016)

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 25/12/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP;

KẾT QỦA KIỂM TRA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC (11/09/2015)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt. Trong 9 tháng đầu năm 2015, Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc đã chủ trì tiến hành 02 cuộc kiểm tra về lĩnh vực lao động, môi trường, đầu tư, xây dựng. Trong đó: Về chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực lao động 32 doanh nghiệp; môi trường 16 doanh nghiệp; đầu tư 16 doanh nghiệp; xây dựng 16 doanh nghiệp. Kết qủa kiểm tra đã phát hiện những hành vi vi phạm hành chính thường gặp đó là:

ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ; THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ THEO LUẬT ĐẦU TƯ 2014 (15/12/2014)

Nhằm tạo tạo bước chuyển biến mới về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện hoạt động đầu tư gắn liền với việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư; góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện khuyến khích và bảo vệ tốt nhất đầu tư trong nước, nước ngoài; giúp các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư với thủ tục đơn giản và chi phí thấp. Luật đầu tư 2014 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 26/11/2014

Ban Quản lý các Khu công nghiệp nhận được câu hỏi của Công ty Shindoh Vina (01/10/2014)

Ban Quản lý các Khu công nghiệp nhận được câu hỏi của Công ty Shindoh Vina với 3 nội dung: 1. Xác định giá trị trang thiết bị đầu tư của dự án 2. Những vấn đề liên quan đến việc mở rộng diện tích đất 3. Về việc cho thuê văn phòng/nhà xưởng

Tập đoàn TAL hỏi: (18/04/2014)

Theo kế hoạch chúng tôi sẽ đầu tư nhà máy trong 2 giai đoạn, cách nhau ít nhất 05 năm.

VPIC1 mở rộng đầu tư (07/11/2013)

Công ty TNHH công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) xin hỏi quý Ban Theo pháp luật hiện hành của chính phủ Việt Nam và chế độ của tỉnh Vĩnh Phúc thì: 1. KCN Khai Quang có được xây nhà ở cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại đất xây dựng nhà máy đó không? (hoặc cho cả người nước ngoài và người Việt Nam)? Nếu được thì thủ tục phải làm là gi? có quy định nào giàng buộc khác không?   2. KCN Khai Quang được xây nhà máy sản xuất, văn phòng tối đa là mấy tầng hoặc cao bao nhiêu mét? (diện tích đất là 25.000m2)   Ban Quản lý các Khu công nghiệp nhận được câu hỏi trong lĩnh vực xây dựng của Công ty VPIC I- KCN Khai Quang do IPA Vĩnh Phúc chuyển đến, về các nội dung này, Ban Quản lý các Khu công nghiệp xin trả lời như sau: 1. Về xây dựng nhà ở trong KCN: Theo quy định tại Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, trong khu công nghiệp không có dân cư sinh sống, quy hoạch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 cho KCN Khai Quang không có hạng mục dành cho xây dựng nhà ở, do vậy, doanh nghiệp không được phép xây dựng nhà ở trong KCN này. 2. Về tầng cao công trình xây dựng: Theo quy hoạch chi tiết 1/2000 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 20/9/2012, KCN Khai Quang được phép xây dựng công trình đến 5 tầng. Chiều cao mỗi tầng được xác định theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.    
Các tin đã đưa ngày: