Vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị phạt tới 2 tỷ đồng (16/12/2019)

Ngày 26/12/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019.

Các ngành, nghề ưu đãi đầu tư ? (20/11/2019)

Theo quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư 2014 và Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 thì ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định.

Quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với những dự án về cơ khí, luyện kim như thế nào? (25/10/2019)

Quy định về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với những dự án về cơ khí, luyện kim như thế nào?

Hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (28/08/2019)

Ngày 19/7/2019 Chính phủ ban hành Thông tư số 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Các tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao? (27/08/2019)

Theo Điều 1 Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điểm a và b Điều 75 của Luật Đầu tư

TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 (22/08/2019)

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong tình hình hiện nay, Ngày 17/8/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm tư vấn và truyền thông Môi trường đã tổ chức 2 buổi tập huấn phổ biến pháp luật mới về môi trường cho các doanh nghiệp trong KCN trong các Khu công nghiệp

CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KCN THAM GIA GIẢI BÓNG KHUÂN VIÊN TRỤ SỞ HĐND-UBND MỞ RỘNG LẦN THỨ II (22/04/2019)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019. Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019). Được sự nhất trí của cấp ủy, Ban lãnh đạo Ban, từ ngày 19 đến 20/4/2018, Chi đoàn Thanh niên Ban đã phối hợp với Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh và chi đoàn Văn phòng HĐND tham gia giải thi đầu tại sân bóng đá mini Bắc Đầm Vạc.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như thế nào? (25/03/2019)

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như thế nào?

Sau bao lâu kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp được phép thành lập công đoàn? (25/02/2019)

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 98/2014/NĐ-CP , ngày 14/10/2014 về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤU THẦU CÔNG KHAI CÁC GÓI THẦU NĂM 2019 TRONG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KCN BÁ THIỆN (26/12/2018)

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp của Ban quản lý các Khu công nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành KCN Bá Thiện (giai đoạn 1 – 54,02ha) theo văn bản 7243/UBND-NC1 ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm, ngoài chức năng, nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai hoạt động đầu tư, thì nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp Bá Thiện cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng, được Trung tâm hết sức quan tâm và tích cực thực hiện.
Các tin đã đưa ngày: