Hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (28/08/2019)

Ngày 19/7/2019 Chính phủ ban hành Thông tư số 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Các tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao? (27/08/2019)

Theo Điều 1 Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điểm a và b Điều 75 của Luật Đầu tư

TẬP HUẤN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019 (22/08/2019)

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong tình hình hiện nay, Ngày 17/8/2019, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm tư vấn và truyền thông Môi trường đã tổ chức 2 buổi tập huấn phổ biến pháp luật mới về môi trường cho các doanh nghiệp trong KCN trong các Khu công nghiệp

CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ CÁC KCN THAM GIA GIẢI BÓNG KHUÂN VIÊN TRỤ SỞ HĐND-UBND MỞ RỘNG LẦN THỨ II (22/04/2019)

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019. Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và 133 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019). Được sự nhất trí của cấp ủy, Ban lãnh đạo Ban, từ ngày 19 đến 20/4/2018, Chi đoàn Thanh niên Ban đã phối hợp với Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh và chi đoàn Văn phòng HĐND tham gia giải thi đầu tại sân bóng đá mini Bắc Đầm Vạc.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như thế nào? (25/03/2019)

Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như thế nào?

Sau bao lâu kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp được phép thành lập công đoàn? (25/02/2019)

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 98/2014/NĐ-CP , ngày 14/10/2014 về việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẤU THẦU CÔNG KHAI CÁC GÓI THẦU NĂM 2019 TRONG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH KCN BÁ THIỆN (26/12/2018)

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp của Ban quản lý các Khu công nghiệp được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành KCN Bá Thiện (giai đoạn 1 – 54,02ha) theo văn bản 7243/UBND-NC1 ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Hàng năm, ngoài chức năng, nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc triển khai hoạt động đầu tư, thì nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp Bá Thiện cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng, được Trung tâm hết sức quan tâm và tích cực thực hiện.

Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư - Địa chỉ đỏ về dịch vụ hỗ trợ đầu tư (20/11/2018)

Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đầu tư đã thực sự trở thành một địa chỉ đỏ về dịch vụ hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đầu tư tại Vĩnh Phúc. Với những đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, chuẩn bị đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần tích cực tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hấp dẫn, nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham gia hội nghị tập huấn chuyên đề “ quản trị sự thay đổi từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo” (28/08/2018)

Ngày 23/8/2018 Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Quản trị sự thay đổi chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy hành động, kiến tạo”.

Thông báo Nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc (23/03/2018)

Ban quản lý các KCN mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:
Các tin đã đưa ngày: