Trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc được quy định như thế nào? (16/11/2020)

Căn cứ các quy định tại Điều 17 Luật Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015, trách nhiệm của người lao động để bảo bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc như sau:

Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết? (05/10/2020)

Căn cứ quy định tại Điều 11, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong sản xuất và kinh doanh hóa chất? (01/10/2020)

Yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa để đảm bảo an toàn trong sản xuất và kinh doanh hóa chất?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (21/09/2020)

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là việc tự ý chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn mà không có sự cùng thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động của một trong các bên tham gia quan hệ hợp đồng lao động ( người sử dụng lao động hoặc do người lao động) quy định tại Điều 37 và điều 38 Bộ Luật lao động 2012 (Bộ Luật lao động 2019 có quy định tại Điều 35 và điều 36 nhưng có hiệu lực từ 01/01/2021)

Mức xử phạt đối với hành vi chuyển chất thải rắn cho đơn vị không có chức năng xử lý? (21/09/2020)

Hỏi: Mức xử phạt đối với hành vi chuyển chất thải rắn cho đơn vị không có chức năng xử lý?

Chế đội bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại như thế nào? (21/09/2020)

Hỏi: Chế đội bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại như thế nào?

Về việc ủy quyền trong doanh nghiệp (26/08/2020)

Hiện nay, việc ủy quyền trong doanh nghiệp xảy ra thường xuyên, hầu hết ở các doanh nghiệp. Được thực hiện giữa Tổng giám đốc hay giám đốc doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật ( bên ủy quyền) với người lao động ( phó giám đốc; trưởng phòng hành chính, nhân sự; tổng quản lý; …).

Lưu ý về điều chuyển lao động (12/08/2020)

Khi nào thì doanh nghiệp được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động?

Hỏi: Các nội dung giám sát của nhà đầu tư ? (29/07/2020)

Trả lời: Căn cứ vào Điều 34 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư quy định:

Quy định về bồi thường thiệt hại khi người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của Doanh nghiệp, tính toán việc bồi thường như thế nào? (21/07/2020)

- Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường;
Các tin đã đưa ngày: