Về việc ủy quyền trong doanh nghiệp (26/08/2020)

Hiện nay, việc ủy quyền trong doanh nghiệp xảy ra thường xuyên, hầu hết ở các doanh nghiệp. Được thực hiện giữa Tổng giám đốc hay giám đốc doanh nghiệp là người đại diện theo pháp luật ( bên ủy quyền) với người lao động ( phó giám đốc; trưởng phòng hành chính, nhân sự; tổng quản lý; …).

Lưu ý về điều chuyển lao động (12/08/2020)

Khi nào thì doanh nghiệp được chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động?

Hỏi: Các nội dung giám sát của nhà đầu tư ? (29/07/2020)

Trả lời: Căn cứ vào Điều 34 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư quy định:

Quy định về bồi thường thiệt hại khi người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của Doanh nghiệp, tính toán việc bồi thường như thế nào? (21/07/2020)

- Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường;

Sửa quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp (13/07/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Các KCN có phải lập lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành? (22/06/2020)

Khoản 4 Điều 15 Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định về tổ chức, biên chế đội phòng cháy và chữa cháy, các cơ sở phải lập đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

Vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động bị xử phạt như thế nào? (16/04/2020)

Vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động bị xử phạt như thế nào?

Doanh nghiệp không thực hiện việc báo cáo định kỳ về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì có bị xử phạt không? (16/04/2020)

Doanh nghiệp không thực hiện việc báo cáo định kỳ về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thì có bị xử phạt không?

Vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị phạt tới 2 tỷ đồng (16/12/2019)

Ngày 26/12/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2019.

Các ngành, nghề ưu đãi đầu tư ? (20/11/2019)

Theo quy định tại Điều 16 Luật Đầu tư 2014 và Điểm a Khoản 1 Điều 33 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 thì ngành, nghề ưu đãi đầu tư được quy định.
Các tin đã đưa ngày: